THÀNH PHỐ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH 7 THÁNG ĐẦU NĂM

Đăng ngày 26 - 07 - 2023
Lượt xem: 56
100%

 

Những tháng đầu năm nay, cán bộ công chức ngành thuế thành phố đã hăng hái thi đua lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Riêng trong tháng 7 vừa qua, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 56,9 tỷ đồng, trong đó, thu cân đối theo phân cấp ước đạt 26,8 tỷ đồng, góp phần nâng kết quả thu 7 tháng đầu năm ước gần 506 tỷ đồng, trong đó thu cân đối theo phân cấp hơn 265,7 tỷ đồng đạt 82,73% kế hoạch năm. Nhìn chung, công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt tiến độ đề ra.

          Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm, thời gian tới, Chi Cục thuế thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số trên lĩnh vực thuế và tuyên truyền chính sách thuế, nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc chấp hành Chính sách thuế, tiến hành rà soát, lập bộ thuế, không để sót hộ, có kế hoạch cụ thể trong công tác thu thuế nợ đọng, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình day dưa, không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đẩy mạnh các khoản thu còn đạt thấp; Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn thành phố, hoàn thành nhiệm vụ thu thuế tại địa phương...

 

Thanh Tâm

Tin liên quan

CHƯƠNG TRÌNH XÉT, TÔN VINH “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA KINH DOANH VIỆT NAM” NĂM 2023(25/08/2023 2:46 CH)

TỔ CÔNG TÁC CỦA TỈNH LÀM VIỆC VỚI THÀNH PHỐ PRTC VỀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ CÔNG(27/07/2023 8:45 SA)

UBND THÀNH PHỐ CẤP MỚI 116 GIẤY PHÉP KINH DOANH TRONG THÁNG 7(26/07/2023 8:23 CH)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp...(18/07/2023 9:31 SA)

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất,...(10/07/2023 8:13 SA)

Tin mới nhất

CHƯƠNG TRÌNH XÉT, TÔN VINH “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA KINH DOANH VIỆT NAM” NĂM 2023(25/08/2023 2:46 CH)

TỔ CÔNG TÁC CỦA TỈNH LÀM VIỆC VỚI THÀNH PHỐ PRTC VỀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ CÔNG(27/07/2023 8:45 SA)

UBND THÀNH PHỐ CẤP MỚI 116 GIẤY PHÉP KINH DOANH TRONG THÁNG 7(26/07/2023 8:23 CH)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp...(18/07/2023 9:31 SA)

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất,...(10/07/2023 8:13 SA)

75 người đang online
°