HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA BAN BÍ THƯ VỀ CỜ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ VIỆC SỬ DỤNG CỜ ĐẢNG

Đăng ngày 19 - 08 - 2022
Lượt xem: 57
100%

 


HD sử dụng cớ Đảng và cờ TQ.pdf | Hướng dẫn sử dụng cờ Đảng, cờ TQ.pdf | D-99-TW ve co dang.pdf

Tin liên quan

BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028(05/12/2023 9:39 SA)

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2023-2028(16/11/2023 8:33 SA)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT...(01/11/2023 3:50 CH)

Đề cương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028(31/10/2023 2:35 CH)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Ninh Thuận(22/08/2023 9:17 SA)

Tin mới nhất

BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028(05/12/2023 9:39 SA)

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2023-2028(16/11/2023 8:33 SA)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT...(01/11/2023 3:50 CH)

Đề cương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028(31/10/2023 2:35 CH)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Ninh Thuận(22/08/2023 9:17 SA)

52 người đang online
°