QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM

Đăng ngày 05 - 04 - 2023
Lượt xem: 456
100%

 

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm là trung tâm chính trị-kinh tế-văn hóa-khoa học kỹ thuật của tỉnh Ninh Thuận. Thành phố có 15 phường và 01 xã (Thành Hải), tổng diện tích tự nhiên (DTTN) có 7.918,79 ha. Dân số trung bình năm 2021 có 168.806 người, mật độ dân số 2.132người/km2. Thành phố có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tổng hợp: Thương mại-dịch vụ, Công nghiệp-xây dựng, Nông nghiệp-Thủy sản.

Luật Đất đai năm 2013 quy định: Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là 1 trong 15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai (Điều 22); việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 (Khoản 3, 4 Điều 40), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Khoản 3 Điều 7 và Khoản 4 Điều 9) và hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trên địa bàn thành phố có liên quan đến sử dụng đất.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, hàng năm, thành phố phải lập kế hoạch sử dụng đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trong quý III, sau đó thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt tháng 12; tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất sau khi được phê duyệt. Cũng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, những công trình, dự án không có trong kế hoạch sử dụng đất được duyệt thì không được phép thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cho chuyển mục đích sử dụng đất.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, chỉ đạo của UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp miền Trung Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Phan Rang-Tháp Chàm để đảm bảo tính thống nhất về quản lý Nhà nước về đất đai, góp phần quan trọng trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội, ổn định và phát triển các khu dân cư đô thị, nông thôn, các khu dịch vụ, du lịch, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp...

 


QĐ 152 ngày 05.4.2023 phê duyệt KHSDĐ 2023 của thành phố.pdf | B 317 thông báo công khai KHSDĐ 2023.pdf | Biểu kèm theo QĐ 152.pdf | Bando KHSD đất 2023 PHAN RANG.pdf | 1. BC KH SD dat nam 2023 Phan Rang.pdf

Tin liên quan

Hướng dẫn và triển khai thực hiện Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất...(23/02/2024 3:26 CH)

Quyết định v/v phê duyệt Điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch và thực hiện dự án khu...(07/02/2024 5:06 CH)

Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch và thực hiện dự án khu tái định cư thành phố (mở...(06/02/2024 7:55 SA)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu vực có ký hiệu...(24/01/2024 2:10 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị mới núi...(24/01/2024 2:05 CH)

Tin mới nhất

Hướng dẫn và triển khai thực hiện Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất...(23/02/2024 3:26 CH)

Quyết định v/v phê duyệt Điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch và thực hiện dự án khu...(07/02/2024 5:06 CH)

Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch và thực hiện dự án khu tái định cư thành phố (mở...(06/02/2024 7:55 SA)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu vực có ký hiệu...(24/01/2024 2:10 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị mới núi...(24/01/2024 2:05 CH)

27 người đang online
°