THÀNH PHỐ NỔ LỰC HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU THU NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Đăng ngày 04 - 05 - 2023
Lượt xem: 27
100%

 

         

Theo báo cáo của UBND thành phố PRTC, 4 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt trên 294 tỷ đồng, trong đó thu cân đối theo phân cấp gần 150 tỷ đồng, đạt 61,4% kế hoạch năm. Nhìn chung, tiến độ thu ngân sách của thành phố 4 tháng qua cơ bản đạt và vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra. Kết quả trên là nhờ ngay từ đầu năm, ngành thuế đã tích cực tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương trực thuộc thành phố thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm kiểm soát chặt chẽ và nâng cao ý thức thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của các cá nhân, tổ chức, chống thất thu và hạn chế tối đa tình trạng nợ đọng kéo dài.

          Phấn khởi với những kết quả đạt được, UBND thành phố tập trung huy động tốt nhất các nguồn lực, khai thác tốt các nguồn thu lớn; thực hiện quản lý thu ngân sách có hiệu quả, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, tích cực thu hồi các khoản nợ đọng thuế, đồng thời, chỉ đạo Chi cục thuế thành phố, Ban Quản lý các chợ trên địa bàn và Chủ tịch UBND 16 phường xã tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách, trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế, nâng cao ý thức của người dân, nhất là các hộ kinh doanh trong việc tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 6 tháng đầu năm, tiến tới thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2023./.

 

Thanh Tâm

 

Tin liên quan

TỔNG MỨC BÁN LẺ VÀ DOANH THU DỊCH VỤ THÁNG 4 TĂNG HƠN 12%(04/05/2023 2:45 CH)

NÔNG DÂN THÀNH PHỐ PHẤN KHỞI VỚI NĂNG SUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN HƠN 70 TẠ/HA(19/04/2023 11:13 CH)

NGÀNH NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ỔN ĐỊNH TRONG 3 THÁNG ĐẦU NĂM(30/03/2023 6:44 SA)

THÀNH PHỐ PRCT ĐÓN 550 NGÀN LƯỢT KHÁCH DU LỊCH TRONG 3 THÁNG ĐẦU NĂM (27/03/2023 6:41 SA)

Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền(15/03/2023 4:33 CH)

Tin mới nhất

TỔNG MỨC BÁN LẺ VÀ DOANH THU DỊCH VỤ THÁNG 4 TĂNG HƠN 12%(04/05/2023 2:45 CH)

NÔNG DÂN THÀNH PHỐ PHẤN KHỞI VỚI NĂNG SUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN HƠN 70 TẠ/HA(19/04/2023 11:13 CH)

NGÀNH NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ỔN ĐỊNH TRONG 3 THÁNG ĐẦU NĂM(30/03/2023 6:44 SA)

THÀNH PHỐ PRCT ĐÓN 550 NGÀN LƯỢT KHÁCH DU LỊCH TRONG 3 THÁNG ĐẦU NĂM (27/03/2023 6:41 SA)

Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền(15/03/2023 4:33 CH)

87 người đang online
°