THÔNG BÁO DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM GIA ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC THÀNH PHỐ

Đăng ngày 13 - 09 - 2022
Lượt xem: 31
100%

 


THÔNG BÁO DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM GIA ĐGCTHĐ.pdf

Tin liên quan

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ PRTC NĂM 2022(10/12/2022 2:48 CH)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 THÀNH PHỐ PRTC(09/12/2022 2:49 CH)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRƯỚC KHI BỔ NGHIỆM CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO,...(13/10/2022 2:58 CH)

QUYẾT ĐỊNH 3703/QĐ - UBND NGÀY 20/9/2022 VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI ĐỘI QUẢN LÝ...(20/09/2022 2:35 CH)

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3683/QĐ - UBND NGÀY 16/9/2022 VỀ VIỆC GIAO BIÊN CHẾ VÀ CÔNG NHẬN HẠNG TRƯỜNG CÁC...(16/09/2022 2:33 CH)

Tin mới nhất

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (20/09/2023 8:15 SA)

Kết quả đánh giá Chương trình hành động trước khi bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ...(11/09/2023 8:34 SA)

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm(01/09/2023 8:35 SA)

Tổ chức Đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Giám...(11/08/2023 9:34 SA)

Danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đánh giá Chương trình hành động trước khi...(03/08/2023 3:47 CH)

97 người đang online
°