QUYẾT ĐỊNH 01/QĐ - UBND NGÀY 04/01/2022 VỀ VIỆC PHÂN BỔ CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THÀNH PHỐ NĂM 2022

Đăng ngày 04 - 01 - 2022
Lượt xem: 22
100%

 


2022 QĐ 01 GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH.pdf

Tin liên quan

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ PRTC NĂM 2022(10/12/2022 2:48 CH)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 THÀNH PHỐ PRTC(09/12/2022 2:49 CH)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRƯỚC KHI BỔ NGHIỆM CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO,...(13/10/2022 2:58 CH)

QUYẾT ĐỊNH 3703/QĐ - UBND NGÀY 20/9/2022 VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI ĐỘI QUẢN LÝ...(20/09/2022 2:35 CH)

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3683/QĐ - UBND NGÀY 16/9/2022 VỀ VIỆC GIAO BIÊN CHẾ VÀ CÔNG NHẬN HẠNG TRƯỜNG CÁC...(16/09/2022 2:33 CH)

Tin mới nhất

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (20/09/2023 8:15 SA)

Kết quả đánh giá Chương trình hành động trước khi bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ...(11/09/2023 8:34 SA)

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm(01/09/2023 8:35 SA)

Tổ chức Đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Giám...(11/08/2023 9:34 SA)

Danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đánh giá Chương trình hành động trước khi...(03/08/2023 3:47 CH)

126 người đang online
°