THÀNH PHỐ PRTC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Đăng ngày 24 - 03 - 2023
Lượt xem: 101
100%

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy PRTC, những năm qua, UBND thành phố PRTC đã chủ động phối hợp hoạt động đồng bộ với các ngành liên quan cũng như chỉ đạo 16 phường xã trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật các chế độ chính sách đối với người có công, Bảo trợ xã hội, người nghèo và các chính sách an sinh xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố.

 

Giảm nghèo bền vững là một trong những chương trình mục tiêu được ưu tiên hàng đầu trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố PRTC, huy động tinh thần trách nhiệm và sự chung tay của cả hệ thống chính trị, đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Từ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và từ các nguồn lực huy động tại địa phương, các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thành phố đã được hưởng nhiều ưu đãi, mang lại cho người nghèo trên địa bàn cuộc sống ấm no và tốt đẹp hơn, thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng và nhà nước đối với những hoàn cảnh khó khăn, tạo cho họ niềm tin, động viên tinh thần giúp họ vững tâm vượt khó vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm hộ nghèo trên địa bàn thành phố đến cuối năm 2022 còn 1,3%, hộ cận nghèo còn 3,11%, giảm 136 hộ nghèo và 225 hộ cận nghèo so với đầu năm. Điều đáng ghi nhận là thành phố luôn chú trọng đến công tác hỗ trợ người có công nâng cao mức sống, đến nay trên địa bàn thành phố không còn gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.   

          Nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của chính sách tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đối với hộ nghèo, cận nghèo, cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến phường xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người nghèo và đối tượng chính sách hiểu rõ lợi ích của chính sách tín dụng ưu đãi, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đúng mục đích. Riêng năm 2022, các hội, đoàn thể, phường, xã đã phối hợp với Nhân hàng chính sách xã hội hỗ trợ 3440 trường hợp vay vốn trên 123,2 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống

Ngoài ra, nhiều chương trình cho vay vốn giúp giảm tỷ lệ người thất nghiệp, cải thiện đời sống người dân và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố như: giải nhân cho 743 hộ vay vốn học sinh – sinh viên số tiền gần 14 tỷ đồng; 111 hộ được giải ngân vay vốn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn số tiền hơn 1,8 tỷ đồng; 1.121 hộ vay vốn giải quyết việc làm với số tiền gần 46,9 tỷ đồng; 34 hộ vay mua nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ số tiền trên 7,7 tỷ đồng.

Đối với chính sách hỗ trợ nhà ở, nhằm giúp cho các hộ nghèo an cư để ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững, trong năm 2022, từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”, thành phố đã hỗ trợ xây dựng 13 căn và sữa chữa 02 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và cận nghèo. Song song đó, thành phố cũng đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn như: hỗ trợ tiền điện cho 819 hộ nghèo với số tiền hơn 544 triệu đồng, 100% người thuộc hộ nghèo được cấp thẻ Bảo hiểm y tế, trên 98% người thuộc hộ cận nghèo được mua Bảo hiểm y tế, đến nay đã cấp 2.396 thẻ BHYT cho hộ nghèo và 4.906 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo với tổng kinh phí thực hiện gần 5.9 tỷ đồng.

Xác định đào tạo nghề, giải quyết việc làm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo của địa phương, do đó, những năm qua, UBND thành phố đã rất quan tâm chỉ đạo các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức hội nghị tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước cho người lao động, tạo cơ hội cho người lao động tham gia nâng cao tay nghề, tìm kiếm việc làm phù hợp và mạnh dạn đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, tăng thu nhập cho bản thân, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra. Năm 2022, các địa phương trên địa bàn thành phố PRTC đã tổ chức 13 đợt tư vấn, giới thiệu việc làm cho 4.574 lao động, đạt 114% kế hoạch, trong đó giới thiệu đưa 22 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 110% chỉ tiêu được giao.

Còn với lực lượng lao động nông thôn, những năm qua, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng của thành phố và các phường xã trên địa bàn phối hợp với các ngành triển khai thực hiện các dự án, chương trình khuyến nông, khuyến ngư và phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề như: dạy nghề cho lao động nông thôn, cho người khuyết tật. Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình giảm nghèo, tạo việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng đã được thực hiện có hiệu quả. Hiện phòng LĐTBXH thành phố đang phối hợp với trường Trung cấp Việt Thuận tổ chức các lớp Đào tạo nghề cho lao động phi nông nghiệp với khoảng 80 học viên, tạo sinh kế để các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

           Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, các ngành và phường xã trên địa bàn thành phố tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn thành phố, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc chỉ đạo, quản lý, củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; rà soát bổ sung đối tượng đủ điều kiện vay vốn theo quy định. Tích cực chủ động huy động các nguồn lực nhà nước và xã hội để đầu tư thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu giảm nghèo và phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn thành phố. Tích cực vận động nhiều nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo, vận động cộng đồng xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay nhận đỡ đầu, hỗ trợ địa phương khó khăn, giúp đỡ tạo điều kiện để hộ nghèo, người nghèo vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước, chính sách tín dụng ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh, tiếp cận thông tin; hỗ trợ phát triển sản xuất, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động ... góp phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập, ổn định kinh tế gia đình cho người nghèo, hộ nghèo để giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,1% đến 0,15%, hộ cận nghèo giảm từ 0,15% đến 0,20% so với năm 2022./.

Thanh Tâm

 

Tin liên quan

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TÍN DỤNG GÓP PHẦN GIẢM HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PRTC(08/05/2023 2:49 CH)

Triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm...(08/05/2023 2:45 CH)

Tháng 4/2023, phường Tấn Tài thực hiện tốt công tác giảm nghèo(28/04/2023 2:53 CH)

Thành phố PRTC triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu...(24/04/2023 10:28 SA)

THÀNH PHỐ PRTC CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM(19/04/2023 11:18 CH)

Tin mới nhất

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TÍN DỤNG GÓP PHẦN GIẢM HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PRTC(08/05/2023 2:49 CH)

Triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm...(08/05/2023 2:45 CH)

Tháng 4/2023, phường Tấn Tài thực hiện tốt công tác giảm nghèo(28/04/2023 2:53 CH)

Thành phố PRTC triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu...(24/04/2023 10:28 SA)

THÀNH PHỐ PRTC CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM(19/04/2023 11:18 CH)

32 người đang online
°