Về phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp 02 Chương trình mục tiêu Quốc gia và bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã

Đăng ngày 17 - 03 - 2023
Lượt xem: 47
100%

 


NQ 181.pdf

Tin liên quan

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa...(31/08/2023 3:53 CH)

Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang -Tháp Chàm khóa...(31/08/2023 3:43 CH)

Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa XII, nhiệm kỳ...(31/08/2023 3:40 CH)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 11/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh...(05/07/2023 2:23 CH)

Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo Trụ sở khối liên cơ quan, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ- trả kết quả...(01/07/2023 3:28 CH)

Tin mới nhất

Về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2022(06/09/2023 9:13 SA)

về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 từ nguồn vốn tài trợ thực hiện công tác...(06/09/2023 9:12 SA)

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023(06/09/2023 9:11 SA)

Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế, HĐND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa XII,...(06/09/2023 9:10 SA)

về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế, HĐND thành phố Phan Rang -...(06/09/2023 9:08 SA)

53 người đang online
°