Về phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp 02 Chương trình mục tiêu Quốc gia và bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã

Đăng ngày 23 - 03 - 2023
Lượt xem: 62
100%

 


NQ 181(22.03.2023_14h36p47)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2022(06/09/2023 9:13 SA)

về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 từ nguồn vốn tài trợ thực hiện công tác...(06/09/2023 9:12 SA)

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023(06/09/2023 9:11 SA)

Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế, HĐND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa XII,...(06/09/2023 9:10 SA)

về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế, HĐND thành phố Phan Rang -...(06/09/2023 9:08 SA)

37 người đang online
°