Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Đăng ngày 22 - 11 - 2023
Lượt xem: 111
100%

Thời gian qua việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã cơ bản thực hiện tốt; đa số cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương: Trong thực thi công vụ trách nhiệm chưa cao, năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc còn có mặt còn hạn chế; có biểu hiện chủ quan, lơ là trong thực hiện nhiệm vụ; chưa chủ động, thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung; giải quyết một số vụ việc phát sinh trong hoạt động quản lý còn thiếu linh hoạt, chưa kịp thời, hiệu quả.

 

 

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố; tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị nhà nước, ngày 17/11/2023 UBND thành phố PR-TC đã ban hành công văn số 5370/UBND-NV về việc tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành trong thực thi công vụ.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã tăng cường hơn nữa vai trò nêu gương, chịu trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực thi nhiệm vụ; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, nhất là tập trung lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo thẩm quyền quản lý. Chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể về chủ thể chịu trách nhiệm, bảo đảm tính khả thi; có giải pháp đồng bộ, quyết liệt để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế. Tăng cường rà soát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, giao nhiệm vụ tránh chồng chéo, trùng lặp có thể dẫn đến việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ; kiểm soát chặt chẽ các nhiệm vụ được giao. Đề xuất thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao.

Tin liên quan

Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý(06/02/2024 2:48 CH)

Triển khai thực hiện Luật thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày...(11/01/2024 2:33 CH)

UBND Thành phố PR-TC tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023(05/01/2024 2:41 CH)

Về việc tạm giao biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố năm 2024(29/12/2023 3:22 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính thành phố năm 2023(07/12/2023 2:34 CH)

Tin mới nhất

Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý(06/02/2024 2:48 CH)

Triển khai thực hiện Luật thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày...(11/01/2024 2:33 CH)

UBND Thành phố PR-TC tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023(05/01/2024 2:41 CH)

Về việc tạm giao biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố năm 2024(29/12/2023 3:22 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính thành phố năm 2023(07/12/2023 2:34 CH)

86 người đang online
°