LỊCH TUẦN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND (từ ngày 20/11/2023 đến 24/11/2023)

Đăng ngày 20 - 11 - 2023
Lượt xem: 128
100%

 


lich-tuan-cua-HDND-UBND-20-24-11(20.11.2023_08h01p26)_signed.pdf

Tin liên quan

LỊCH TUẦN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND (từ ngày 04/12/2023 đến 08/12/2023)(04/12/2023 7:41 SA)

LỊCH TUẦN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ (TỪ NGÀY 13/11/2023 ĐẾN 17/11/2023)(13/11/2023 7:39 SA)

LỊCH TUẦN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND (từ ngày 06/11/2023 đến 10/11/2023)(05/11/2023 7:17 SA)

LỊCH TUẦN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND (từ ngày 30/10/2023 đến 03/11/2023)(29/10/2023 7:32 CH)

LỊCH TUẦN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND (từ ngày 23/10/2023 đến 27/10/2023)(22/10/2023 7:43 SA)

Tin mới nhất

LỊCH TUẦN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND (từ ngày 04/12/2023 đến 08/12/2023)(04/12/2023 7:41 SA)

LỊCH TUẦN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ (TỪ NGÀY 13/11/2023 ĐẾN 17/11/2023)(13/11/2023 7:39 SA)

LỊCH TUẦN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND (từ ngày 06/11/2023 đến 10/11/2023)(05/11/2023 7:17 SA)

LỊCH TUẦN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND (từ ngày 30/10/2023 đến 03/11/2023)(29/10/2023 7:32 CH)

LỊCH TUẦN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND (từ ngày 23/10/2023 đến 27/10/2023)(22/10/2023 7:43 SA)

75 người đang online
°