Thực hiện phong trào thi đua “Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số”

Đăng ngày 31 - 10 - 2023
Lượt xem: 59
100%

Nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, tầm quan trọng của việc tự học, học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số đối với mỗi cá nhân, gia đình - một trong những yếu tố quyết định đến việc xây dựng cuộc sống, văn minh, hạnh phúc. Ủy ban nhân dân thành phố PRTC tổ chức phong trào thi đua “Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số”.

 

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các phường, xã phối hợp các cấp, các ngành trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trọng tâm là xây dựng các mô hình học tập;  Tập trung củng cố và phát triển tổ chức hội ở cộng đồng dân cư, thôn bản, khu phố để làm nòng cốt phối hợp trong thúc đẩy việc tự học, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, thực hiện tốt các mô hình học tập trong đó xác định mô hình công dân học tập là cốt lõi. Tăng số hội viên là Đảng viên tham gia Hội Khuyến học các cấp; Tiếp tục vận động thực hiện chương trình máy tính, điện thoại thông minh cho người dân và tổ chức tập huấn để người dân sử dụng thành thạo các phương tiện phục vụ cho học tập từ xa, tìm hiểu kiến thức cần thiết trên mạng và phục vụ thiết thực cho cuộc sống; Phát triển đa dạng hóa các loại hình quỹ khuyến học, khuyến tài, trao học bổng “Học không bao giờ cùng” theo kế hoạch của Hội Khuyến học Tỉnh, đảm bảo quỹ hỗ trợ đúng đối tượng là học sinh, sinh viên và người lớn, các thầy, cô giáo có thành tích trong học tập, tự học có kết quả, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. 

Hội Khuyến học thành phố chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội để triển khai thực hiện Chương trình; chỉ đạo, hướng dẫn Hội Khuyến học các phường, xã triển khai tổ chức thực hiện Chương trình tại địa phương;  Kiểm tra, giám sát, đánh giá tác động và hiệu quả triển khai phong trào của các địa phương; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố; tổng hợp, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030; phong trào “Công dân học tập” và phong trào thi đua “Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số”.

 

Tin liên quan

NGƯỜI MẪU NHÍ 2023- TOP MODEL(07/12/2023 2:10 CH)

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng...(07/12/2023 9:28 SA)

Chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.(30/11/2023 3:57 CH)

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm triển khai chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án...(27/11/2023 8:41 SA)

Hội thi “Tuổi trẻ học đường với An toàn giao thông” thành phố Phan Rang - Tháp Chàm năm 2023(25/11/2023 3:03 CH)

Tin mới nhất

NGƯỜI MẪU NHÍ 2023- TOP MODEL(07/12/2023 2:10 CH)

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng...(07/12/2023 9:28 SA)

Chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.(30/11/2023 3:57 CH)

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm triển khai chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án...(27/11/2023 8:41 SA)

Hội thi “Tuổi trẻ học đường với An toàn giao thông” thành phố Phan Rang - Tháp Chàm năm 2023(25/11/2023 3:03 CH)

76 người đang online
°