Chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đăng ngày 23 - 08 - 2021
Lượt xem: 6.313
100%

 


Chyuen de hoc tap lam theo HCM nam 2021.pdf

Tin liên quan

Chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước(02/02/2024 2:53 CH)

Chuyên đề năm 2023: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG VĂN...(08/03/2023 9:47 SA)

Tin mới nhất

Chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước(02/02/2024 2:53 CH)

Chuyên đề năm 2023: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG VĂN...(08/03/2023 9:47 SA)

Hội LHPN thành phố qua 03 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị(21/04/2020 7:19 CH)

CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020 “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH...(20/03/2020 7:11 CH)

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm quyết tâm thực hiện công tác cải cách hành chính theo tư tưởng Hồ...(20/06/2019 6:21 CH)

139 người đang online
°