V/v phân công lại Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 30 - 12 - 2022
Lượt xem: 50
100%

 


tb 18 hđnd(30.12.2022_10h16p28)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh và Thành phố tiếp xúc cử tri phường Thanh Sơn(31/05/2023 4:30 CH)

Tổ đại biểu HĐND Tỉnh và Thành phố PR-TC tiếp xúc với cử tri phường Đông Hải và Mỹ Đông(30/05/2023 4:43 CH)

Kết quả tổ chức 03 kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 9,10 và 11), HĐND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm,...(25/05/2023 2:46 CH)

Hội nghị liên tịch của Thường trực HĐND thành phố khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 về chuẩn bị nội...(25/05/2023 10:02 SA)

Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 (kỳ họp giữa năm 2023), HĐND thành phố Phan...(25/05/2023 9:59 SA)

12 người đang online
°