kế hoạch sử dụng đất 2019 của thành phố PRTC

Đăng ngày 17 - 04 - 2019
Lượt xem: 100
100%

 


BAN DO KH 2019.jpg

Tin liên quan

Công văn V/v đề nghị công khai thông tin Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án Xây...(27/11/2023 3:34 CH)

Công khai thông tin Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án Nhà máy May mặc Vietsun...(26/11/2023 5:50 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu du lịch bãi biển Bình Sơn –...(26/10/2023 2:52 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu dân cư Đông Bắc,...(26/10/2023 2:51 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000)...(26/10/2023 2:49 CH)

Tin mới nhất

Công văn V/v đề nghị công khai thông tin Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án Xây...(27/11/2023 3:34 CH)

Công khai thông tin Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án Nhà máy May mặc Vietsun...(26/11/2023 5:50 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu du lịch bãi biển Bình Sơn –...(26/10/2023 2:52 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu dân cư Đông Bắc,...(26/10/2023 2:51 CH)

Công bố Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000)...(26/10/2023 2:49 CH)

20 người đang online
°