Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Tp. PRTC

Đăng ngày 17 - 04 - 2019
Lượt xem: 60
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận(17/04/2019 6:09 CH)

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm,...(17/04/2019 6:09 CH)

Biểu kế hoạch sử dụng đất 2019 của thành phố PRTC(17/04/2019 6:09 CH)

Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm(17/04/2019 6:08 CH)

Công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm(12/04/2019 6:09 CH)

23 người đang online
°