Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Tp. PRTC

Đăng ngày 17 - 04 - 2019
Lượt xem: 95
100%

 

Tin liên quan

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TỈNH NINH THUẬN(01/04/2024 8:17 SA)

NINH THUẬN PHÁT TRIỂN NĂNG ĐỘNG VỚI KINH TẾ BIỂN, KINH TẾ ĐÔ THỊ LÀ ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG(25/03/2024 10:00 SA)

Công khai thông tin Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Dự án “Cửa hàng xăng dầu Phước Mỹ”(15/03/2024 4:04 CH)

QUY HOẠCH TỈNH NINH THUẬN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 THEO HƯỚNG 4 VÙNG LÃNH THỔ, 3...(14/03/2024 9:58 SA)

Hướng dẫn và triển khai thực hiện Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất...(23/02/2024 3:26 CH)

Tin mới nhất

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TỈNH NINH THUẬN(01/04/2024 8:17 SA)

NINH THUẬN PHÁT TRIỂN NĂNG ĐỘNG VỚI KINH TẾ BIỂN, KINH TẾ ĐÔ THỊ LÀ ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG(25/03/2024 10:00 SA)

Công khai thông tin Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Dự án “Cửa hàng xăng dầu Phước Mỹ”(15/03/2024 4:04 CH)

QUY HOẠCH TỈNH NINH THUẬN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 THEO HƯỚNG 4 VÙNG LÃNH THỔ, 3...(14/03/2024 9:58 SA)

Hướng dẫn và triển khai thực hiện Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất...(23/02/2024 3:26 CH)

20 người đang online
°