Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dịch vụ hỡn hợp thuộc quy hoạch Khu công viên trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 07 - 02 - 2018
Lượt xem: 65
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận(17/04/2019 6:09 CH)

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm,...(17/04/2019 6:09 CH)

Biểu kế hoạch sử dụng đất 2019 của thành phố PRTC(17/04/2019 6:09 CH)

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Tp. PRTC(17/04/2019 6:08 CH)

Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm(17/04/2019 6:08 CH)

42 người đang online
°