Thông báo số 330/TB-UBND của UBND thành phố PR-TC niêm yết công khai về việc lấy ý kiến về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Tp. Phan Rang – Tháp Chàm

Đăng ngày 28 - 04 - 2017
Lượt xem: 33
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận(17/04/2019 6:09 CH)

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm,...(17/04/2019 6:09 CH)

Biểu kế hoạch sử dụng đất 2019 của thành phố PRTC(17/04/2019 6:09 CH)

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Tp. PRTC(17/04/2019 6:08 CH)

Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm(17/04/2019 6:08 CH)

2 người đang online
°