Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG HƠN 12%

Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trọng tâm là thực hiện ké hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Trong đó, các ngành, các phường, xã trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn mở rộng quy mô, ổn định và khẩn trương đi vào sản xuất sau đợt dịch Covid-19, nhất là các ngành sản xuất các sản phẩm có giá trị chiếm tỷ trọng cao đã góp phần đẩy mạnh giá trị sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn tăng trưởng khá so cùng kỳ.

Theo báo cáo của UBND thành phố, giá trị sản xuất công nghiệp trong 6 tháng qua ước gần 2.660 tỷ đồng, tăng 12,1%, đạt 46,07% kế hoạch năm. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp chế biến chủ yếu của thành phố tăng đáng kể như: chế biến thủy sản đạt gần 2.719 tấn, tăng 70,9%; sản phẩm Bia lon sản xuất đạt 19,4 triệu lít, tăng 10,8%; may mặc Công nghiệp hơn 1,1 triệu sản phẩm, tăng 6,3%. Riêng sản phẩm chế biến hạt điều nhân giảm 34,8% so cùng kỳ. UBND thành phố cũng đã ban hành Chương trình hành động số 127-CTr/TU, ngày 15/4/2022 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 19/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Như vậy, 6 tháng đầu năm nay, ngành công nghiệp chế biến của thành phố đã bắt đầu khôi phục. Đây là tín hiệu vui tạo đà cho các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, nhất là các mặt hàng có lợi thế xuất khẩu như thủy sản chế biến, hạt điều nhân…góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố quý III, hướng đến hoàn thành chỉ tiêu cả năm 2022./.

Thanh Tâm