Thành phố PRTC chú trọng công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo của địa phương, do đó, ngay từ đầu năm, UBND thành phố rất quan tâm chỉ đạo các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền và phối hợp với Trung tâm xúc tiến việc làm tỉnh và các công ty tổ chức hội nghị tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động địa phương, nhất là quân nhân xuất ngũ trở về. 6 tháng đầu năm nay, thành phố đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp hoàn thành kế hoạch giải quyết việc làm năm 2022, đã giới thiệu việc làm mới cho 2.162 lao động, trong đó giới thiệu 05 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 25% kế hoạch cả năm. Đồng thời theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, khai trình lao động, đăng ký thang lương, bảng lương của công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.

6 tháng cuối năm, thành phố sẽ tăng cường hiệu quả công tác giới thiệu việc làm và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài gắn với đây mạnh công tác giảm nghèo năm 2022, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 4000 lao động và giới thiệu 20 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước cho người lao động, tạo cơ hội cho người lao động tham gia nâng tay tay nghề, tìm kiếm việc làm phù hợp và mạnh dạn đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, tăng thu nhập cho người lao động, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết Thành ủy đã đề ra./.

Thanh Tâm