Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu phòng thủ phường, xã năm 2022

Sáng ngày 21/6, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố “ DT- 22” tổ chức thội nghị tổng kết diễn tập chiến đấu phòng thủ phường, xã năm 2022. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo, Ban Nội dung diễn tập thành phố đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chuẩn bị chu đáo các điều kiện và điều hành thực hiện các nội dung diễn tập đúng quy định. Các chức danh trong khung tập của 4 địa phương gồm: Văn Hải, Đài Sơn, Thanh Sơn và xã Thành Hải đã bám sát nội dung, đảm bảo theo thứ tự, nguyên tắc, trách nhiệm và khẩn trương. Các địa phương đã tích cực nghiên cứu, thể hiện tốt chức năng, nắm chắc vấn đề, bám sát tình huống, nhiệm vụ đặt ra trong từng giai đoạn diễn tập. Hội nghị đã thảo luận rút ra những kinh nghiệm sâu sắc trong việc điều hành, xây dựng hệ thống văn kiện khu vực phòng thủ của từng địa phương.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc diễn tập của 4 địa phương; đồng thời đề nghị các địa phương trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho các cấp, các ngành và Nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững mạnh

Dịp này, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố khen thưởng cho 4 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu phòng thủ “DT-22”./.                             

Văn Chân