KỲ HỌP THỨ 5 - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PRTC KHÓA XII

Sáng ngày 17/6, tại hội trường UBND thành phố PRTC, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Tham dự kỳ họp có đồng chí Bùi Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thành Phú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lãnh đạo một số ngành chuyên môn của thành phố; Chủ tịch HĐND, UBND 16 phường, xã; Trưởng 02 ban Pháp chế và Kinh tế - Xã hội cùng các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí Châu Thị Thanh Hà – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Kiều Như Nguyên – UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố PRTC.

Tại kỳ họp, các địa biểu đã được nghe lãnh đạo phòng Tài Nguyên và Môi trường thành phố được sự ủy quyền của UBND thành phố trình bày tờ trình nghe Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố báo cáo thẩm tra tờ trình của UBND thành phố về việc thông qua Nghị quyết điều chỉnh phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh phương án quy hoạch sử dụng đất tại Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, cụ thể: đề nghị điều chỉnh nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 như sau: Tổng diện tích tự nhiên là 7.918,79 ha, trong đó: đất nông nghiệp là 2.170 ha, đất phi nông nghiệp là 5.737 ha, đất chưa sử dụng là 11,79 ha. Diện tích chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là 1.010,08 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 87,45 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 46,04 ha; Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp 48,16 ha.

Sau khi tiến hành thảo luận, chất vấn và nghe lãnh đạo UBND thành phố giải trình, làm rõ thêm những nội dung được nêu tại Tờ trình, các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai của các cấp chính quyền, bảo đảm thực hiện đúng mục đích của từng loại đất theo nội dung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của thành phố PRTC để phát triển bền vững, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất, khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của đất đai trong kỳ quy hoạch.  

Thanh Tâm - Đức Cường