Thành phố PRTC triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

Nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thành phố, ngày 19/4/2023, UBND thành phố PRTC vừa ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về việc triển khai thực hiện hoạt động "Cải thiện dinh dưỡng" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Theo đó, với mục tiêu hạ xuống mức thấp nhất các thể thiếu dinh dưỡng ở trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi xuống dưới 25%. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể gầy còm xuống dưới 10%. Giảm tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 25%. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ từ trên 5 – 16 tuổi thể thấp còi xuống dưới 30%. Cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Trên 80% trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được bổ sung đa vi chất dinh dưỡng. 

* Đối tượng hỗ trợ trực tiếp : Trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. 

* Phạm vi thực hiện : Trên toàn địa bàn thành phố. 

* Nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định hiện hành của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trường hợp đối tượng, nội dung hỗ trợ trùng lặp với chương trình, dự án khác có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước thì chỉ lựa chọn thực hiện theo 01 chương trình, dự án; trong đó ưu tiên lựa chọn thực hiện theo chương trình, dự án có định mức hỗ trợ cao hơn. 

* Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ can thiệp trực tiếp đối tượng bà mẹ mang thai và bà mẹ cho con bú, trẻ em dưới 5 tuổi tiếp cận với các can thiệp trực tiếp phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng (cung cấp gói tư vấn dinh dưỡng, đa vi chất, sản phẩm dinh dưỡng, quản lý suy dinh dưỡng cấp tính tại cộng đồng...). 

Hỗ trợ can thiệp trực tiếp trẻ học đường (từ 5 đến dưới 16 tuổi) cải thiện bữa ăn học đường, theo dõi tình trạng dinh dưỡng định kỳ và tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ bị suy dinh dưỡng, giáo dục cho trẻ về chăm sóc dinh dưỡng hợp lý và tăng cường vận động thể lực, phòng chống suy dinh dưỡng... 

Hỗ trợ nâng cao nhận thức và hành vi của các đối tượng thông qua việc tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tư vấn về chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và cho con bú, trẻ em 0-16 tuổi. 

- Hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến cơ sở; tăng cường nguồn lực và phối hợp liên ngành về cải thiện chăm sóc dinh dưỡng và theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo kết quả hoạt động của Chương trình. 

*Nội dung hoạt động :

           1. Hoạt động hỗ trợ tiếp cận, can thiệp trực tiếp phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và cho con bú, trẻ em dưới 0-16 

Cung cấp gói dịch vụ tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ từ lúc mang thai cho đến khi trẻ được 2 tuổi: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3598/BYT- BMTE ngày 29/4/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn xây dựng và triển khai Chương trình Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời của Bộ Y tế và tài liệu Hướng dẫn tư vấn dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời của Viện Dinh dưỡng và các văn bản hiện hành. 

Cấp viên sắt cho trẻ em gái vị thành niên, bà mẹ mang thai; Bổ sung Vitamin A cho trẻ từ 6 - 60 tháng tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, tiêu chảy, sởi, viêm đường hô hấp cấp và phụ nữ sau sinh 1 tháng; Bổ sung kẽm cho trẻ bị tiêu chảy cấp. Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 4944/QĐ-BYT ngày 27/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn quốc gia về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng và Quyết định số 4121/QĐ-BYT ngày 28/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tài liệu hướng dẫn xử trí tiêu chảy ở trẻ em. 

- Cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng: 

+ Cấp sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 6 tháng đến 23 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi bổ sung vào bữa ăn của trẻ. 

+ Kết hợp tư vấn, hướng dẫn sử dụng tại hộ gia đình. Theo dõi, giám sát và báo cáo theo quy định. 

Cấp phát sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ học đường bị suy dinh dưỡng:

+ Thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế.

  + Các Trường học phối hợp với Trạm Y tế, Phòng khám đa khoa khu tổ chức đánh giá tình trạng dinh dưỡng định kỳ để phát hiện trẻ suy dinh dưỡng, lập danh sách, tiếp nhận sản phẩm dinh dưỡng và cấp phát theo đợt. Tổ chức sử dụng sản phẩm dinh dưỡng tại Trường, có theo dõi giám sát. Báo cáo theo quy định. Lồng ghép với Chương trình dinh dưỡng học đường do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện. 

Phát hiện, điều trị và quản lý suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em tại cộng đồng: đối tượng 0 - 72 tháng tuổi được chẩn đoán suy dinh dưỡng cấp tính nặng theo Phác đồ điều trị trẻ bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng của Bộ Y tế. Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 4487/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán về điều trị bệnh suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em từ 0 đến 72 tháng tuổi và Quyết định số 3779/QĐ-BYT ngày 26/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn thực hiện quản lý suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em từ 0 đến 72 tháng tuổi và hướng dẫn của các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Y tế. Tẩy giun định kỳ cho trẻ em dưới 5 tuổi 02 lần/năm. 

Lập kế hoạch dự trữ nguồn sản phẩm dinh dưỡng chủ động ứng phó với tình huống khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh... Số lượng sản phẩm dinh dưỡng: theo nhu cầu thực tế của địa phương. 

Tăng cường chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ có thai và cho con bú, tăng cường nuôi con bằng sữa mẹ và ăn bổ sung thông qua các hình thức truyền thông trực tiếp như: thực hành dinh dưỡng, tư vấn trực tiếp tại cộng đồng. Thực hiện theo Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; Công văn số 3598/BYTBMTE ngày 29/4/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn xây dựng và triển khai Chương trình Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời của Bộ Y tế và các hướng dẫn khác của các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Y tế. 

Tổ chức thực hiện bữa ăn đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh bán trú tại trường học. 

Tư vấn dinh dưỡng về chăm sóc dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực, phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng tại trường học. 

- Tổ chức khảo sát, theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 16 tuổi định kỳ; Thực hiện theo hướng dẫn của các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Y tế (tùy theo thực tế, có thể bao gồm: cân đo nhân trắc, xét nghiệm máu, phỏng vấn khẩu phần, chế độ ăn, thói quen tiêu thụ thực phẩm, phỏng vấn thông tin nhận khẩu học, tiền sử nuôi dưỡng, tiền sử bệnh tật...). 

- Cung cấp trang thiết bị đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em cho Trạm Y tế xã, trường học; dụng cụ thực hành dinh dưỡng, vật tư y tế, thực phẩm bổ sung, tài liệu để triển khai các hoạt động can thiệp tại cộng đồng. 

- Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế, y tế trường học, giáo viên, cán bộ làm công tác dinh dưỡng ở trường học và liên ngành về cải thiện chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em: 

+ Tập huấn cho cán bộ dinh dưỡng tuyến xã về hướng dẫn triển khai và các kỹ thuật chuyên môn triển khai hoạt động về dinh dưỡng. 

+ Tập huấn cho y tế trường học và giáo viên trường học tại các tuyến về hướng dẫn hỗ trợ triển khai hoạt động về dinh dưỡng tại trường học. 

+ Tổ chức hội nghị, hội thảo về nâng cao năng lực cán bộ y tế tuyến cơ sở, y tế trường học, giáo viên, cán bộ giảm nghèo, cán bộ nông dân, hội phụ nữ về cải thiện chăm sóc dinh dưỡng phụ nữ, trẻ em 0-16 tuổi. 

2. Hoạt động về truyền thông dinh dưỡng 

- Biên tập các nội dung truyền thông tại cộng đồng; phát sóng, phát hành nội dung truyền thông bằng nhiều hình thức và nhiều kênh truyền thông như: Truyền thông đại chúng, loa đài, báo giấy, tờ rơi, pano, mạng xã hội, phần mềm công nghệ... số. 

- Tập huấn kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ y tế, viên chức y tế và các ban ngành có liên quan làm công tác chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em. 

- Tổ chức các buổi truyền thông tại cộng đồng trong Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ; Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển”; Ngày Vi chất dinh dưỡng, ngày tiêm chủng... 

3. Hoạt động về kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện 

- Triển khai các hoạt động theo dõi, giám sát, đánh giá định kỳ tháng, quý, năm hoặc đột xuất tại các điểm triển khai kế hoạch; giám sát hỗ trợ kỹ thuật, giám sát thu thập số liệu, phối hợp các đoàn giám sát liên ngành của xã, phường thực hiện tại địa phương. 

Đánh giá thông qua hệ thống, thống kê báo cáo định kỳ của các đơn vị triển khai thực hiện theo bộ chỉ số được thống nhất. 

Theo đó, UBND thành phố giao Trung tâm Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Chỉ đạo các Trạm Y tế, Phòng khám đa khoa khu vực và bộ phận liên quan triển khai các hoạt động về dinh dưỡng trong lĩnh vực được phân công; xây dựng kế hoạch, chương trình, hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động dinh dưỡng, định kỳ tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện về UBND thành phố và Sở Y tế. 

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Y tế triển khai thực hiện các nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023. Tham gia giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với Trạm Y tế, Phòng khám đa khoa khu vực tại địa phương đánh giá tình trạng dinh dưỡng của học sinh, bữa ăn học đường, các hoạt động can thiệp dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe trong trường học; lồng ghép các chương trình giáo dục thay đổi hành vi về dinh dưỡng hợp lý và vận động thể lực phù hợp với học sinh trong trường học vì mục đích phát triển trẻ thơ toàn diện. 

Thực hiện tốt việc phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để giáo dục, hướng dẫn về dinh dưỡng và vận động thể lực phù hợp cho học sinh. 

Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế triển khai, hướng dẫn, quản lý và kiểm tra giám sát thực hiện Dự án 3 (Tiểu dự án 2) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững. Đồng thời phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất và cung ứng các sản phẩm dinh dưỡng đặc thù, nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng trên địa bàn. 

Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế thực hiện công tác tuyên truyền về cải thiện dinh dưỡng trên địa bàn thành phố. Lồng ghép hoạt động vận động thể lực và đảm bảo dinh dưỡng hợp lý với phong trào thể dục, thể thao quần chúng và hoạt động văn hóa tại cộng đồng; tăng cường tuyên truyền về lợi ích của hoạt động thể dục thể thao quần chúng đối với sức khỏe cho các nhóm đối tượng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong năm 2023. 

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng các hoạt động Cải thiện dinh dưỡng năm 2023 trên địa bàn thành phố. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố hướng dẫn UBND các phường, xã giải ngân nguồn vốn cho hoạt động Cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 (Tiểu dự án 2, Dự án 3) đúng quy định. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các hội, đoàn thể thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và UBND các phường, xã tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dinh dưỡng hợp lý, tạo nguồn thực phẩm tại chỗ, cải thiện bữa ăn cho các hội viên, các bà mẹ; vận động hội viên và cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng, đặc biệt là chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời và bữa ăn gia đình bảo đảm dinh dưỡng hợp lý. 

Ủy ban nhân dân các phường, xã xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn. Bố trí đủ ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương nhằm giải quyết các vấn đề suy dinh dưỡng trẻ em, dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời, dinh dưỡng đối với các nhóm đối tượng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Chỉ đạo tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn, đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác và không bỏ sót đối tượng. Tổ chức giám sát, đánh giá và báo cáo thực hiện hoạt động Cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại địa phương định kỳ, đột xuất theo quy định. Chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nguồn vốn đúng mục tiêu, bảo đảm hiệu quả. 

* Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí bố trí cho nhiệm vụ cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023  

Ngọc Hương