HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PRTC LẦN THỨ 16

Sáng ngày 16/6, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố PRTC khóa XII tổ chức hội nghị lần thứ 16, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết của Thành ủy PRTC, 6 tháng đầu năm nay, thành phố đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; Tập trung thực hiện kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, quyết liệt, kịp thời của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng đạt khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tổng giá trị sản xuất các ngành ước trên 8.156 tỷ đồng, tăng 9,2% so cùng kỳ, đạt 43,4% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước gần 13.000 tỷ đồng, tăng 21,5% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng ước trên 4.153 tỷ đồng, tăng 8,0% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp – thủy sản hơn 445 tỷ đồng, tăng 3,5% so cùng kỳ. Sản lượng lương thực ước đạt 14.300 tấn. Công tác phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm được chú trọng. Sản lượng khai thác các loại hải sản đạt khá, trên 6.113 tấn, năng lực tàu thuyền hiện có 406 chiếc tàu thuyền, bình quân 245,67CV/ chiếc. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 385,62 tỷ đồng, trong đó, thu cân đối theo phân cấp ước trên 220 tỷ đồng, đạt 84,6% kế hoạch năm. Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và các chính sách an sinh xã hội; Công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông từ thành phố đến xã phường luôn được chú trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Công tác Đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, 6 tháng đầu năm đã tổ chức 13 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 1.414 học viên; toàn đảng bộ đã kết nạp 53 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 88 đồng chí. Công tác vận động quần chúng, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra giám sát nhằm tăng cường kỷ cương kỷ luật trong Đảng luôn được duy trì. Chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng từng bước đi vào chiều sâu.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố và Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố đã tham gia thảo luận tại tổ nhằm đánh giá sâu kỹ kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phân tích những khó khăn, tồn tại, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Châu Thị Thanh Hà – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh những mục tiêu đề ra trong 6 tháng cuối năm, đó là: xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030”; Xây dựng Đảng thật sự trong sạch – vững mạnh; Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội; Quốc phòng – an ninh phải được giữ vững. Để thực được mục tiêu đó, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ phải được nâng lên, đặc biệt là phải tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên cơ sở tiếp tục bám sát phương châm hành động: đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hành động và hiệu quả. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, phát huy tốt vai trò người đại biểu dân cử, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân, tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường các hoạt động giám sát, chú trọng đổi mới phương thức giám sát, nhất là giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực mà cử tri và nhân dân quan tâm, kiến nghị. Tranh thủ các nguồn vốn bổ sung của tỉnh, khai thác hiệu quả các nguồn lực từ đất đai, công sản tạo nguồn vốn chỉnh trang đô thị góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và bảo vệ môi trường. Phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn để phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân kết hợp phát triển du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời phản ánh, chỉ đạo định hướng dư luận xã hội, làm tốt công tác tư tưởng của Đảng. Phát huy sức mạnh của lực lượng vũ trang trên địa bàn, tiếp tục duy trì công tác trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn. Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền làm tốt công tác dân vận và chỉ đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên thành phố, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.

Thanh Tâm - Đức Cường