Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: Tích cực triển khai cho vay các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hội sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Ninh Thuận chủ động phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát nhu cầu vay vốn của các cơ sở giáo dục dân lập trên địa bàn làm cơ sở báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí vốn cho vay trên địa bàn thành phố.

Thực hiện chính sách tín dụng đối với các Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đối tượng vay vốn chương trình này là các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gồm: Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục (cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục); nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục (trường mầm non dân lập, tư thục); trường tiểu học tư thục theo quy định của pháp luật.

Mức vốn cho vay tối đa 80 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; tối đa 200 triệu đồng/trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục. Mức cho vay cụ thể đối với mỗi trường hợp do Ngân hàng Chính sách xã hội xác định dựa trên phương án vay vốn. Thời hạn cho vay tối đa là 36 tháng. Lãi suất cho vay là 3,3%/năm. Khách hàng vay vốn đến 100 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Mức vay trên 100 triệu đồng, khách hàng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH.

Hội sở Chi nhánh  NHCSXH tỉnh Ninh Thuận đã chủ động phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát nhu cầu vay vốn của các cơ sở giáo dục dân lập trên địa bàn làm cơ sở báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí vốn cho vay trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Hội sở Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Thuận đã  tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền và công khai thông tin tại các điểm giao dịch xã để các cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập biết về quy trình, thủ tục vay vốn để các đối tượng dễ dàng tiếp cận và được hướng dẫn hồ sơ kịp thời.