BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM TỔ CHỨC KIỂM TRA BẮN ĐẠN THẬT BÀI 1 SÚNG AR15

Sáng ngày 08/6/2022, Ban CHQS thành phố phan Rang - Tháp Chàm tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng AR15 cho lực lượng dân quân cơ động, tại chỗ của 2 Cụm gồm 8 phường. Cụm 2: (Đạo Long, Kinh Dinh, Mỹ Hương và Tấn Tài), Cụm 4: (Mỹ Hải, Mỹ Đông, Đông Hải và Mỹ Bình).

Qua kiểm tra, 100% lực lượng dân quân cơ động, tại chỗ của 2 Cụm nắm chắc kỹ thuật bài bắn, thực hành thuần thục yếu lĩnh động tác và có tâm lý vững vàng. Kết quả chung của 2 Cụm đạt yêu cầu đề ra. Quá trình bắn đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.
Việc kiểm tra bắn đạn thật nhằm đánh giá năng lực, trình độ huấn luyện, kỹ thuật bắn súng, kỹ năng sử dụng thành thạo vũ khí trang bị kỹ thuật. Từ đó, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn: Phan Rang Ngày Mới