Phường Mỹ Đông ra mắt mô hình “Vùng ngư dân an toàn về an ninh trật tự”

Sáng ngày 10/6, phường Mỹ Đông tổ chức lễ ra mắt mô hình “vùng ngư dân an toàn về an ninh trật tự”. Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có đồng chí Trần Ngọc Quang, phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố.

Tham gia mô hình có 11 thành viên, là các cá nhân có tâm huyết trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Với nhiệm vụ nắm tình hình hoạt động của các đối tượng liên quan đến các tệ nạn xã hội để kịp thời thông báo cho lực lượng Công an có biện pháp phòng ngừa và xử lý; Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, người thân, gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trần Ngọc Quang, phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố nhấn mạnh, việc ra mắt mô hình sẽ góp phần phát huy tính tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải của ngư dân vùng biển. Huy động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ hoạt động đánh bắt, khai thác, lao động sản xuất của nhân dân, góp phần xây dựng phường Mỹ Đông an toàn về ANTT.

Đức Cường