Đề án "Xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 2030'

Trước sự bùng nổ dân số và quá trình đô thị hóa diễn ra một cách nhanh chóng, Đô thị thông minh được xem là một cơ hội chuyển đổi cho các thành phố tại Đông Nam Á. Ngày nay, dân cư khu vực đô thị tại Đông Nam Á chỉ chiếm 1/3 dân số nhưng lại chiếm 2/3 GDP toàn khu vực. Dù có các xuất phát điểm khác nhau, sự khác biệt về tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ, các thành phố ở Đông Nam Á có thể hợp tác để triển khai các giải pháp thông minh trên một quy mô lớn. Các giải pháp có thể trở nên có giá trị hơn khi số lượng người sử dụng và các hệ thống dữ liệu không ngừng gia tăng. Các thành phố có thể giúp đỡ nhau trong việc chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm thực tế và các công cụ mã nguồn mở. Và mạng lưới ASEAN Smart Cities Network mới ra mắt gần đây có thể xúc tiến quá trình xây dựng Đô thị thông minh tại các thành phố ở Đông Nam Á. Là một đô thị lớn của tỉnh Ninh Thuận, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề “ nóng ” trong quá trình phát triển của mình.Thành phố đang đối diện với áp lực gia tăng mật độ dân số trên toàn đô thị, thu hút dồn dân từ các khu vực khác trong tỉnh về định cư và làm việc tại thành phố. Tỷ lệ tăng dân số hàng năm của thành phố đạt 0.8% còn thấp ảnh hưởng đến việc tăng quy mô dân số toàn thành phố. Ngoài ra, thành phố còn phải nỗ lực hướng đến việc phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực nội thành, nội thị đạt chuẩn đô thị loại I.Một nguy cơ khác mà Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm phải đối diện đó chính là tác động của biến đổi khí hậu gây ngập úng tại một số khu vực tại nội thị thành phố, tỷ lệ ô nhiễm môi trường khá cao gây ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khoẻ của người dân trong thành phố. Hạ tầng giao thông chưa được đầu tư hiện đại tương xứng với tốc độ và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Chính vì thế, việc lựa chọn một mô hình phát triển mới, đón đầu xu thế phát triển của thế giới là một bước đi tất yếu của Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm nếu muốn vươn mình ra khu vực. Từ tháng 12 năm 2020, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã công bố đề án xây dựng Đô thị Thông minh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn định hướng tới năm 2030.

xem chi tiết ở file đính kèm