KỲ HỌP THỨ 10, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PRTC KHÓA XII

Sáng ngày 16/3, Hội đồng nhân dân thành phố PRTC khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp bất thường để thảo luận, xem xét thông qua một số Nghị quyết quan trọng về thu chi ngân sách, bổ sung kế hoạch đầu tư công và bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa XII. Dự họp có đồng chí Bùi Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thành Phú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Chủ tọa kỳ họp gồm bà Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố, ông Kiều Như Nguyên – UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố PRTC khóa XII.

Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND thành phố đã được nghe lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố thông qua 5 tờ trình gồm: Tờ trình về phương án phân bổ bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2022 để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh và đối ứng chi sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo vỉa hè đường 16 tháng 4 và các trục đường Trung tâm thành phố; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023; Tờ trình về phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã kinh phí sự nghiệp thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghe đại diện Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố báo cáo thẩm tra Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố và nghe đồng chí Nguyễn Thành Phú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu giải trình thêm một số nội dung của các tờ trình do lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố thông qua.

Sau khi thảo luận và được nghe đồng chí Chủ tịch UBND phát biểu giải trình, các vị đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về Phương án phân bổ bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2022 để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh và đối ứng chi sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; NQ về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo vỉa hè đường 16 tháng 4 và các trục đường Trung tâm thành phố; NQ về Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; NQ về Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023; NQ về Phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã kinh phí sự nghiệp thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, tại Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND thành phố tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 956.772 triệu đồng nay điều chỉnh lên 995.524 triệu đồng, tăng 38.752 triệu đồng, trong đó, nguồn cân đối ngân sách địa phương (bao gồm thu sử dụng đất) điều chỉnh tăng 44.752 triệu đồng, cụ thể: điều chỉnh giảm 5.125 triệu đồng từ danh mục các dự án dự kiến đầu tư; điều chỉnh tăng 49.877 triệu đồng cho 02 dự án cải tạo bó vỉa, vỉa hè khu vực Quảng trường - Tượng đài và dự án Cải tạo vỉa hè đường 16 Tháng 4 và các trục đường trung tâm thành phố. Lý do đề nghị điều chỉnh là cần bổ sung vốn cho dự án mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, đảm bảo việc đi lại, tham quan và vui chơi của người dân được thuận lợi hơn và đảm bảo mỹ quan đô thị; tạo ấn tượng tốt cho du khách ngoại tỉnh đến tham quan và làm việc tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, góp phần xây dựng định hướng phát triển dịch vụ du lịch của tỉnh nhà trong những năm tới.

Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 170/NQ- HĐND ngày 15/12/2022 nay điều chỉnh, bổ sung như sau: Đối với nguồn tăng thu sử dụng đất thành phố năm 2022, điều chỉnh giảm 4.000 triệu đồng từ 02 dự án khu dân cư bắc đường 16 tháng 4 (từ trục D6-D7) phường Mỹ Bỉnh Hoàn chỉnh trồng cây xanh khu quần thể Tượng đài, Bảo tàng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; Điều chỉnh tăng 4.000 triệu đồng cho dự án Cải tạo bó vỉa, vỉa hè khu vực Quảng trường - Tượng đài. Đối với nguồn tăng thu sử dụng đất thành phố năm 2023, điều chỉnh giảm 1.000 triệu đồng từ dự án Hoàn chỉnh trồng cây xanh khu quần thế Tượng đài, Bảo tàng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm sang bố trí cho dự án Cải tạo bó vỉa, vỉa hè khu vực Quảng trường - Tượng đài. Bổ sung nguồn thu sử dụng đất thành phố năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 là 11.547 triệu đồng.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND thành phố cũng đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Đào Huyền Trung – Trưởng phòng Kinh tế thành phố làm Ủy viên UBND thành phố PRTC khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

 

Thanh Tâm – Văn Chân