Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp thành phố

Sáng ngày 13/3, tại hội trường Trung tâm Chính trị thành phố, Phòng LĐ-TB&XH thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh & Xã hội.

Tham gia lớp tập huấn, có trên 150 cán bộ là thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo 16 phường, xã; cán bộ, công chức phụ trách công tác giảm nghèo và trưởng thôn, khu phố trực thuộc 16 phường, xã.

Tại buổi tập huấn, các học viên sẽ được truyền đạt một số nội dung chính gồm: Giới thiệu chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn một số nội dung đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025…

Qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, nâng cao năng lực, vận dụng những kiến thức đã được tập huấn vào công tác giảm nghèo, qua đó triển khai có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo trên địa bàn thành phố./.

Văn Chân