CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TÍN DỤNG, PHAO CỨU SINH CỦA HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PRTC

Các chính sách ưu đãi tín dụng được cung cấp bởi Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp thời gian qua, đặc biệt là chương trình cho vay vốn để giải quyết việc làm chính là chiếc phao cứu sinh cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố PRTC, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra, bình quân mỗi năm có 130 hộ thoát nghèo và cận nghèo.

Có thể nói, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đã phát huy tính tích cực xã hội và hiệu quả kinh tế cho người dân, hàng năm có trên 4.100 lượt gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố PRTC vay vốn, chủ yếu là các dự án giải quyết việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, chăn nuôi, buôn bán, dịch vụ nhỏ, giúp cho các hộ vay vốn ổn định được việc làm, nâng cao mức sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố PRTC xuống còn 1,51% và hộ cận nghèo còn 3,61% vào cuối năm 2021.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo, UBND thành phố đã rất quan tâm chỉ đạo các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức hội nghị tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước cho người lao động. Qua thống kê, từ năm 2007 đến nay, các địa phương trên địa bàn thành phố PRTC đã giới thiệu việc làm mới cho khoảng 60.000 lao động, tăng bình quân 2,36%/năm, trong đó có 95 lao động được xuất khẩu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; đào tạo nghề cho 3.870 lao động nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị từ 3,58% năm 2007 xuống còn 2,97% vào năm 2021. Đối với học sinh - sinh viên thuộc các hộ nghèo, gia đình khó khăn, nhất là thanh niên nghèo vùng nông thôn không có khả năng vào đại học, cao đẳng, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã giải ngân cho hàng ngàn lượt sinh viên vay đóng học phí, tạo sự bình đẳng trong giáo dục cũng như tạo điều kiện cho con em hộ nghèo có cơ hội tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống trong tương lai./.

Thanh Tâm