Thường trực Thành ủy PRTC làm việc với Đảng ủy phường Thanh Sơn

Sáng ngày 11/5, đồng chí Bùi Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy PRTC đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Thanh Sơn, nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2022. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thành Phú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Kiều Như Nguyên – UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, lãnh đạo các Ban Đảng của Thành ủy và lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn của thành phố PRTC.

Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thanh Sơn đã tập trung lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn đan xen. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Mặt trận, đoàn thể, chi ủy chi bộ trực thuộc tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường; ... Tập trung triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid- 19, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 17- CT/TU, ngày 13/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các hoạt động thích ứng an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để ổn định đời sống và phát triển kinh tế -xã hội. Kết quả trong năm 2021 có 12/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh duy trì ổn định. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 2.317,8 tỷ đồng, đạt 93% so với kế hoạch. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra bảo đảm quản lý trật tự xây dựng; hướng dẫn người dân các thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng, sữa nhà ở của nhân dân, không để phát sinh các trường hợp xây dựng trái phép, không phép xảy ra trên địa bàn. Công tác vệ sinh môi trường và lập lại trật tự vỉa hè đường phố đảm bảo mỹ quan đô thị, an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn được thực hiện thường xuyên, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.  Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện, nhất là chăm lo đời sống cho người nghèo đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19. Đến nay hộ nghèo 7 hộ/21 khẩu, tỷ lệ 0,24%, hộ cận nghèo 16 hộ/36 khẩu, tỷ lệ 0,54% . Chỉ đạo triển khai tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; duy trì công tác trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng nắm bắt tình hình đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được 12/10 đảng viên, đạt 120%, vượt chỉ tiêu trên giao.

Năm 2022, phường Thanh Sơn  tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân theo tinh thần Chỉ thị 04-CT/TU, ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy. Triển khai cái giải pháp với mục tiêu vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đô thị, theo hướng đảm bảo các tiêu chuẩn phát triển đô thị hiện đại. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục hướng đến nền giáo dục thông minh; Tiếp tục tuyên truyền vận động, giáo dục nâng cao nhận thức về chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa năm 2022 đạt 96,35%. Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới, nâng chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, đồng thời phát huy vai trò giám sát, yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri. Tăng cường công tác dân vận của Đảng gắn với dân vận chính quyền.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Phú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận và dương những kết quả Đảng bộ phường Thanh Sơn đạt được trong năm qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị BCH Đảng bộ phường cần tập trung chỉ đạo công tác phát triển đô thị, vệ sinh môi trường, cây xanh, lấn chiếm lòng lề đường, trật tự đô thị và xây dựng. Có định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại – dịch vụ. Tập trung quản lý khu đô thị K1 về vấn đề vệ sinh môi trường, công tác quản lý xây dựng, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, bảo đảm an dân, an sinh. Về kiến nghị sửa chữa trụ sở UBND phường, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phòng tài chính rà soát , cân đối và sửa chữa; việc xây dựng trụ sở khu phố 8 , đề nghị UBND phường lập, kiểm tra hồ sơ theo đúng quy định, giao phòng quản lý đô thị khẩn trương rà soát, xem xét thực hiện.

 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy PRTC yêu cầu BCH Đảng bộ phường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Quan tâm thực hiện công tác thu ngân sách , huy động nguồn lực đầu tư của địa phương. Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng , môi trường, trật tự lòng đường vỉa hè; chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng viên đủ năng lực, phẩm chất chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên...

Xuân Thoa