Giải ngân cho học sinh, sinh viên khó khăn vay mua máy tính phục vụ học tập

Trong ngày 29/4/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội - Hội sở Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận đã triển khai giải ngân chương trình cho vay học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Mức vay vốn tối đa là 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên trong thời gian tối đa 36 tháng, lãi suất cho vay 1,2%/năm.

Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội - hội sở Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận đã giải ngân 20 triệu đồng cho 2 hộ vay tại các phường Đạo Long và Phủ Hà để mua 2 máy tính. Đại diện các hộ vay vốn đều hết sức phấn khởi và cam kết sẽ sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo đáp ứng tốt việc học tập trực tuyến của con em.

Thời gian tới, để các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước sớm đến với người dân, Ngân hàng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của thành phố, UBND các xã, phường và các hội, đoàn thể nhận ủy thác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát và triển khai thực hiện chính sách cho vay đúng theo quy định, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Ngọc Hương