NĂM 2023, THÀNH PHỐ PRTC PHẤN ĐẤU ĐẠT MỨC TĂNG TRƯỞNG NGÀNH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ TỪ 11% ĐẾN 12%

Xác định năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025, triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước phù hợp với kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với tinh thần tập trung của toàn hệ thống chính trị đã quyết liệt, mạnh mẽ, tạo khí thế phấn khởi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nhờ vậy, kinh tế thành phố trong năm 2022 có nhiều khởi sắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt trên 18.900 tỷ đồng, tăng 11,7% so cùng kỳ, đạt 100,6% kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ đạt trên 7.630 tỷ đồng, tăng 11,2% so cùng kỳ, chiếm 60,9% cơ cấu kinh tế thành phố.

Nhằm tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023, từng bước hoàn thành Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển thương mại – dịch vụ thành phố PRTC, cốt lõi là phát triển đô thị du lịch giai đoạn 2021 – 2025, UBND thành phố xây dựng chương trình, giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của tỉnh và Trung ương theo định hướng cơ cấu kinh tế: Thương mại-Dịch vụ, Công nghiệp-Xây dựng và Nông nghiệp-Thủy sản. Triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện cơ chế chính sách, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giảm bớt khó khăn, đồng thời thực hiện các biện pháp quản lý và kiểm soát giá cả thị trường bằng các chương trình bình ổn giá, hỗ trợ cho các doanh nghiệp bán hàng. Kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại. Khuyến khích các chương trình bình ổn giá “Đưa hàng Việt về nông thôn” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Riêng đối với dịch vụ du lịch, thành phố tập trung khai thác các thế mạnh về du lịch biển và du lịch văn hóa đi đôi với tăng cường công tác đảm bảo trật tự, vệ sinh, môi trường tại các điểm tham quan du lịch, nơi công cộng, điểm vui chơi giải trí... trên địa bàn thành phố với mục tiêu 3 không "không rác, không hàng rong, không ăn xin" và 01 có “có an toàn” nhằm xây dựng thành phổ là điểm đến du lịch an toàn và thân thiện. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển mạnh ngành thương mại – dịch vụ theo hướng văn minh hiện đại, tạo bước đột phá mới để xây dựng thành phố xứng đáng là trung tâm thương mại, dịch vụ của cả tỉnh, phấn đấu đến cuối năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng từ 11% đến 12%, trong đó, Thương mại - dịch vụ chiếm 61 - 62% cơ cấu kinh tế của thành phố./.      

                                                                                                                             Thanh Tâm