UBND thành phố cấp gần 1300 giấy phép kinh doanh trong quý I

Với dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19, trong 3 tháng đầu năm nay, thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, đưa đời sống nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới, UBND thành phố PRTC đã tiếp tục thực hiện các giải pháp kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động nhằm khuyến khích hình thành và phát triển các kênh phân phối lớn, mở rộng hệ thống bán lẻ, tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Đưa hàng việt về nông thôn”; tăng cường công tác quản lý thị trường, triển khai các biện pháp ổn định thị trường và kiềm chế lạm phát, góp phần cải thiện cơ chế chính sách. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đi vào ổn định. Trong quý I vừa qua, UBND thành phố đã cấp 1.323 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó cấp mới cho 1.273 hộ với tổng vốn đăng ký kinh doanh hơn 218 tỷ đồng.

Đây là tín hiệu vui góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố hoàn thành các chỉ tiêu phát triển 6 tháng đầu năm, tạo đà để UBND thành phố PRTC tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động của các ngành kinh tế, trong đó chú trọng kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt tạo cơ chế thông thoáng thu hút đầu tư phát triển du lịch biển, nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch; khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng hóa các hình thức kinh doanh, giá trị gia tăng cao, góp phần cho kinh tế phát triển theo đúng định hướng cơ cấu đã đề ra./.

Thanh Tâm