Tổ kiểm tra liên ngành của UBND thành phố kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại UBND phường Đô Vinh

Sáng 25/1, tổ kiểm tra liên ngành của UBND thành phố đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại UBND phường Đô Vinh.

Tại đây, tổ kiểm tra đột xuất việc thực hiện thời giờ làm việc, quản lý sử dụng thẻ công chức, trang phục làm việc, bài trí công sở; việc niêm yết công khai, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ tại UBND phường. Qua kiểm tra, 100% cán bộ công chức, viên chức UBND phường để chấp hành nghiêm các quy định về hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc thực hiện giờ giấc làm việc được đảm bảo…

Đợt này, UBND thành phố đã thành lập 2 tổ kiểm tra liên ngành và dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc UBND thành phố từ nay đến 28/1/2022.

Đức Cường