Thành phố PRTC tổ chức đón và gặp mặt quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

Thực hiện kế hoạch quốc phòng quân sự địa phương năm 2022, hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố vừa tổ chức đón, gặp mặt quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Đợt này toàn thành phố có 290 quân nhân xuất ngũ ở các đơn vị gồm: Bộ CHQS tỉnh 45 đồng chí , Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 20 đồng chí, Lữ đoàn Đặc công nước 5 là 45 đồng chí, Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải Quân 140 đồng chí và Công an tỉnh: 40 đồng chí. Tại buổi tiếp đón, lãnh đọa ban chỉ huy quân sự thành phố đã gửi lời động viên tư tưởng, đồng thời nhắn nhủ các đồng chí quân nhân xuất ngũ tiếp tục nâng cao ý thức giác ngộ cách mạng, và tiến hành đăng ký vào ngạch dự bị, tổ chức sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên, nhằm từng bước củng cố xây dựng, nâng cao chất lượng đơn vị dự bị động viên đáp ứng yêu cầu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dịp này, các quân nhân xuất ngũ, cũng đã được tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu những chính sách và hoạt động hỗ trợ tìm việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề phù hợp. qua đó, góp phần các quân nhân xuất ngũ sớm ổn định cuộc sống ngay sau khi trở về địa phương.

Đức Cường