Thành phố PRTC tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều 27/8, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy PRTC. Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó bí thư, Chủ tịch UBND, chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố chủ trì hội nghị.

Trong đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.Phan Rang-Tháp Chàm đã làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn từng đơn vị cơ sở; chủ động tham mưu thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 ở địa phương. Thành phố đã tổ chức xét tuyển thực lực NVQS đối với 8.863 công dân, đạt 5,26% dân số; điều khám sức khỏe đối với 1.883 công dân đủ điều kiện và tổ chức lễ giao nhận quân 2021 với chỉ tiêu  274 quân. Trong đó, giao về các đơn vị quân đội 232 quân và giao công an tỉnh 42 quân. Tiu nhiên, bên cạnh nhưng kết quả đat được, vẫn còn những tồn tại hạn chế như: công tác xét duyệt thực lực ở các địa phường còn thiếu chặt chẽ, tỉ lệ thanh niên chấp hành lệnh gọi khám còn chưa nghiêm…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đề nghị các đơn vị địa phương tập trung công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng quan trọng trong bối cảnh dịch Covid-19; tiếp tục tăng cường công tác rà soát và xét thực lực thanh niên nhập ngũ một cách công khai, dân chủ, công bằng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự kết hợp làm tốt công tác hậu phương quân đội, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó bi thư, Chủ tịch UBND, chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng trong thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với công dân đến tuổi nhập ngũ. Đồng chí đề nghị hội đồng nghĩa vụ quân sự 16 phường xã ngay bây giờ cần chủ động rà soát số công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020, trên xơ sở đó tổ chức xứt thực lực, điều khám sức khỏe đảm bảo thời gian quy định, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phấn đấu giao quân năm 2022 đảm bảo chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tỉnh giao.

Nhân dịp này, UBND thành phố đã khen tưởng cho 15 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2021.

Đức Cường