CÔNG BỐ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, NHIỆM KỲ 2021-2026

Uỷ ban bầu cử thành phố Phan Rang-Tháp Chàm công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử hội đồng nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, nhiệm kỳ 2021-2026 Nghị quyết số 70/NQ - UBBC ngày 28/5/2021 Theo đó, kết quả bầu cử gồm có 34 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã trúng cử Hội đồng nhân dân thành phố

1.MAI GIA BẢO

Đơn vị bầu cử số 1

Ngày tháng năm sinh: 17/11/1979 

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN và PTNT Tháp Chàm – TP. PRTC

2.VÕ XUÂN HÀ

  
Đơn vị bầu cử số 1

Ngày tháng năm sinh: 03/01/1970

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố PR-TC

3.TRẦN THỊ HƯỜNG

Đơn vị bầu cử số 1

Ngày tháng năm sinh: 10/05/1969 

Trưởng phòng Phòng GD và ĐT thành phố PR-TC

4.TRỊNH XUÂN KHẢI

Đơn vị bầu cử số 1

Ngày tháng năm sinh: 03/3/1967 

Bí thư Đảng ủy xã Thành Hải .

5.KIỀU NHƯ NGUYÊN

Đơn vị bầu cử số 1

Ngày tháng năm sinh: 09/12/1964

Phó Chủ tịch HĐND thành phố

6.NGUYỄN NGỌC ẨN

Đơn vị bầu cử số 2

Ngày tháng năm sinh: 10/10/1964

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Phước Mỹ

7.ĐỖ THỊ LAN CHI

Đơn vị bầu cử số 2

Ngày tháng năm sinh: 29/11/1969

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy kiêm  Chủ tịch UBMTTQVN thành phố .

8.NGUYỄN VĂN HIỂN

Đơn vị bầu cử số 2

Ngày tháng năm sinh: 20/11/1979 

Giám đốc Công ty TNHH XD và TM Duy Anh 

9.NGUYỄN ANH ĐỨC

Đơn vị bầu cử số 3

Ngày tháng năm sinh: 18/11/1973 

Phó trưởng Công an thành phố PR-TC 

10.BÙI VĂN PHÚ

Đơn vị bầu cử số 3

Ngày tháng năm sinh: 10/10/1964 

Chủ tịch UBND thành phố PR-TC 

11.NGUYỄN HUY TRÂN

Đơn vị bầu cử số 3

Ngày tháng năm sinh: 31/10/1977

Bí thư Đảng ủy phường Thanh Sơn 

12.NGUYỄN VĂN DŨNG (ĐẠI ĐỨC THÍCH THÔNG TÁNH)

Đơn vị bầu cử số 4

Ngày tháng năm sinh: 14/10/1975 

Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố 

13.PHẠM ĐÌNH THỊ MINH NGUYỆT

Đơn vị bầu cử số 4

Ngày tháng năm sinh: 18/5/1983

 Bí thư Đảng ủy Phường Mỹ Hương

14.TRẤN MINH THÁI

Đơn vị bầu cử số 4

Ngày tháng năm sinh: 18/02/1975

Phó Chủ tịch UBND thành phố PR-TC 

15.NGUYỄN THẺ CHÍNH

Đơn vị bầu cử số 5

Ngày tháng năm sinh: 12/12/1967

 Trưởng phòng LĐTBXH thành phố

16.HUỲNH PHƯƠNG NAM

Đơn vị bầu cử số 5

Ngày tháng năm sinh: 15/10/1982

Chủ nhiệm  Ủy ban  Kiểm tra Thành ủy

17.LÊ ĐÌNH NGUYÊN

Đơn vị bầu cử số 5

Ngày tháng năm sinh: 01/07/1969

Chủ tịch Hội Nông dân  thành phố PR TC 

18.NGUYỄN ĐỨC THẮNG


Đơn vị bầu cử số 5

Ngày tháng năm sinh: 06/03/1974

Chủ tịch UBNDxã Thành Hải 

19.TRẦN THỊ THÁI VÂN

Đơn vị bầu cử số 5

Ngày tháng năm sinh: 28/3/1982 

Bi thư Đảng ủy Phường Đài Sơn 

20.NGUYỄN TẤN HUÂN

Đơn vị bầu cử số 6

Ngày tháng năm sinh: 31/5/1972

Chánh Văn phòng  Cấp ủy và Chính quyền thành phố

21.VÕ VĨNH LONG

Đơn vị bầu cử số 6

Ngày tháng năm sinh: 01/02/1968 

Trưởng Ban giáo Thành ủy PR  ТС 

22.TRƯƠNG VINH QUANG

Đơn vị bầu cử số 6

Ngày tháng năm sinh: 12/4/1985

Phó Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công ích  thành phố PR – TC

23.NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Đơn vị bầu cử số 6

Ngày tháng năm sinh: 28/12/1978 

Bí thư Đảng ủy Phường Tấn  Tài 

24.ĐÀO HUYỀN TRUNG

Đơn vị bầu cử số 6

Ngày tháng năm sinh: 05/5/1975 

Bí thư Đảng ủy Phường  Mỹ Đông 

25.CHÂU THỊ THANH HÀ

Đơn vị bầu cử số 7

Ngày tháng năm sinh: 26/10/1977 

Bí thư Thành ủy PR-TC 

26.MAI MẠNH HÙNG

Đơn vị bầu cử số 7

Ngày tháng năm sinh: 22/11/1981

Phó  trưởng Đồn Biên phòng Đông Hải 

27.TRẦN QUỐC HUY

Đơn vị bầu cử số 7

Ngày tháng năm sinh: 25/6/1978

Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố

28.NGUYỄN PHƯƠNG NHÂN

Đơn vị bầu cử số 7

Ngày tháng năm sinh: 18/5/1988

Bí thư Thành Đoàn PR-TC

29.ĐẶNG QUỐC THỊNH

Đơn vị bầu cử số 7

Ngày tháng năm sinh: 11/08/197

Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ Tp

30.ĐẬU THỊ LAM

Đơn vị bầu cử số 8

Ngày tháng năm sinh: 27/9/1980 

Chủ tich Hội LHPN Hội LHPN thành phố PR-TC 

31.TRẦN NGỌC MINH

Đơn vị bầu cử số 8

Ngày tháng năm sinh: 28/3/1980 

Chủ tịch UBND phường Văn Hải

32.TRẦN THANH MINH

Đơn vị bầu cử số 8

Ngày tháng năm sinh: 13/8/197

Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Bình

33.LÊ HOÀI NAM

Đơn vị bầu cử số 8

Ngày tháng năm sinh: 26/3/1978

Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố

34.VÕ QUANG TRUNG

Đơn vị bầu cử số 8

Ngày tháng năm sinh: 24/10/1975

 Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố

Số đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Rang - tháp Chàm: 34 đại biểu.
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 34 người. 

Ngọc Hương