Thành phố đẩy mạnh thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn

Thực hiện công tác ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố và kiểm tra thực hiện các quy định 5K về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, trong tháng 5/2021, UBND thành phố PRTC đã chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị phối hợp với lực lượng Công an và UBND các phường xã ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý tình trạng buôn bán sử dụng vỉa hè - lòng đường gây cản trở giao thông và các trường hợp xây dựng trái phép trên địa bàn, đặc biệt là tại khu vực biển Bình Sơn - Ninh Chữ. Theo đó, các lực lượng của thành phố đã tổ chức 170 lượt tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền vận động người dân tại khu vực lực đường nhánh N1, N2, đường 16/4 đoạn giáp biển, tiến hành kiểm tra đối với 30 công trình xây dựng. Qua đó, phát hiện 11 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, tập trung ở các địa phương như Văn Hải, Phước Mỹ, Mỹ Bình…

Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo đội quản lý trật tự đô thị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị trên địa bàn; tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; tăng cường công tác hậu kiểm về việc chấp hành giấy phép xây dựng; phối hợp với các địa phương ven biển duy trì thường xuyên công tác kiểm tra đảm bảo trật tự vỉa hè, lòng đường, không tụ tập buôn bán khu vực biển Bình Sơn-Ninh Chữ. Đồng thời lồng ghép kiểm tra thực hiện nghiêm các quy định 5K trong phòng chống dịch bệnh; tăng cường phối hợp Với Phòng Quản lý đô thị trong việc nâng cao chất lượng quản lý các dịch vụ công ích, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Đức Cường