DANH SÁCH CÁC KHU VỰC BỎ PHIẾU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM

Số TT

Khu vực bỏ phiếu

Địa điểm bỏ phiếu

Ghi chú

1

2

3

4

I

Phường Đô Vinh

1

KV bỏ phiếu số 1

Trường Tiểu học Đô Vinh 2

 

2

KV bỏ phiếu số 2

Trụ sở BQL Khu phố 2

 

3

KV bỏ phiếu số 3

Trường Tiểu học Đô Vinh 3

 

4

KV bỏ phiếu số 4

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

 

5

KV bỏ phiếu số 5

Trường Tiểu học Đô Vinh 1

 

6

KV bỏ phiếu số 6

Trụ sở BQL Khu phố 7

 

7

KV bỏ phiếu số 7

Trường Mầm non Bình Minh (Khu phố 8)

 

8

KV bỏ phiếu số 8

Hội trường Trung đoàn 937

 

II

Phường Bảo An

1

KV bỏ phiếu số 1

Hội trường Khu phố 1

 

2

KV bỏ phiếu số 2

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bảo An

 

3

KV bỏ phiếu số 3

Trường Tiểu học Bảo An 1

 

4

KV bỏ phiếu số 4

Trường Tiểu học Bảo An 2

 

5

KV bỏ phiếu số 5

Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng

 

6

KV bỏ phiếu số 6

Trụ sở UBND phường Bảo An

 

7

KV bỏ phiếu số 7

Trường THPT Tháp Chàm

 

III

Phường Phước Mỹ

1

KV bỏ phiếu số 1

Trường THCS Lê Văn Tám

 

2

KV bỏ phiếu số 2

Hội trường Khu phố 2

 

3

KV bỏ phiếu số 3

Hội trường Khu phố 3

 

4

KV bỏ phiếu số 4

Trường Tiểu học Phước Mỹ 1

 

5

KV bỏ phiếu số 5

Hội trường Khu phố 5

 

6

KV bỏ phiếu số 6

Hội trường Khu phố 6

 

7

KV bỏ phiếu số 7

Trụ sở Khu phố 7

 

8

KV bỏ phiếu số 8

Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận

 

9

KV bỏ phiếu số 9

Trường Tiểu học Phủ Hà 1 (cơ sở 2)

 

10

KV bỏ phiếu số 10

Công ty TNHHMTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận

 

11

KV bỏ phiếu số 11

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận

 

IV

Phường Phủ Hà

1

KV bỏ phiếu số 1

Trường Tiểu học Phủ Hà 1 (Khu phố 1)

 

2

KV bỏ phiếu số 2

Trường Mầm non Sơn Ca

 

3

KV bỏ phiếu số 3

Miếu Hà Thanh (Khu phố 3)

 

4

KV bỏ phiếu số 4

Trường Tiểu học Phủ Hà 2 (Khu phố 5)

 

5

KV bỏ phiếu số 5

Trường Tiểu học Phủ Hà 2 (Khu phố 5)

 

6

KV bỏ phiếu số 6

Trụ sở BQL Khu phố 6.

 

V

Phường Mỹ Hương

1

KV bỏ phiếu số 1

Trường Tiểu học Mỹ Hương

 

2

KV bỏ phiếu số 2

UBND phường Mỹ Hương

 

3

KV bỏ phiếu số 3

Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng

 

4

KV bỏ phiếu số 4

Trường Tiểu học Mỹ Hương

 

5

KV bỏ phiếu số 5

Trường THPT Nguyễn Trãi

 

VI

Phường Đạo Long

1

KV bỏ phiếu số 1

Hội Đông y tỉnh Ninh Thuận (Số 11 Ngô Quyền);

 

2

KV bỏ phiếu số 2

UBND phường Đạo Long

 

3

KV bỏ phiếu số 3

Trường Mẫu giáo Đạo Long (số 106 Cao Thắng)

 

4

KV bỏ phiếu số 4

Trường Tiểu học Đạo Long (Số 29/16 Cao Thắng)

 

5

KV bỏ phiếu số 5

Trường Tiểu học Đạo Long (Số 29/16 Cao Thắng)

 

6

KV bỏ phiếu số 6

Trụ sở BQL Khu phố 6

 

VII

Phường Kinh Dinh

1

KV bỏ phiếu số 1

Trung tâm GDTX hướng nghiệp tỉnh (Cơ sở 1)

 

2

KV bỏ phiếu số 2

Trường THCS Võ Thị Sáu

 

3

KV bỏ phiếu số 3

Trụ sở UBND phường Kinh Dinh

 

4

KV bỏ phiếu số 4

Trụ sở Hội Người cao tuổi phường Kinh Dinh

 

5

KV bỏ phiếu số 5

Trụ sở BQL Khu phố 5

 

6

KV bỏ phiếu số 6

Trụ sở BQL Khu phố 6

 

7

KV bỏ phiếu số 7

Trường Tiểu học Kinh Dinh

 

VIII

Phường Tấn Tài

1

KV bỏ phiếu số 1

Trường Tiểu học Tấn Tài 3

 

2

KV bỏ phiếu số 2

Trường Tiểu học Tấn Tài 1

 

3

KV bỏ phiếu số 3

Trường Mẫu giáo Anh Đào (cơ sở 3-Tấn Tài)

 

4

KV bỏ phiếu số 4

Trường Tiểu học Tấn Tài 2

 

5

KV bỏ phiếu số 5

Trường Trung học cơ sở Trần Thi

 

IX

Phường Thanh Sơn

1

KV bỏ phiếu số 1

Miếu Ngũ Hành (Khu phố 1)

 

2

KV bỏ phiếu số 2

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố

 

3

KV bỏ phiếu số 3

Trụ sở UBND phường Thanh Sơn

 

4

KV bỏ phiếu số 4

Trường Mầm non 16 tháng 4 (Khu phố 6)

 

5

KV bỏ phiếu số 5

Trụ sở BQL Khu phố 7

 

6

KV bỏ phiếu số 6

Công ty Bảo hiểm Bảo Minh (Khu phố 8)

 

X

Phường Đài Sơn

1

KV bỏ phiếu số 1

Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh

 

2

KV bỏ phiếu số 2

Trường Tiểu học Đài Sơn (Khu phố 2)

 

3

KV bỏ phiếu số 3

Trường Tiểu học Đài Sơn (Khu phố 2)

 

4

KV bỏ phiếu số 4

Trụ sở BQL Khu phố 3

 

5

KV bỏ phiếu số 5

Trung tâm GDTX- Hướng nghiệp tỉnh (Cơ sở 2 – số 20, Trần Phú)

 

XI

Phường Mỹ Đông

1

KV bỏ phiếu số 1

Trụ sở BQL Khu phố 1

 

2

KV bỏ phiếu số 2

Trường Tiểu học Mỹ Đông (Khu phố 4)

 

3

KV bỏ phiếu số 3

Trường Mẫu giáo Mỹ Đông (Khu phố 2)

 

4

KV bỏ phiếu số 4

Trụ sở BQL Khu phố 3

 

5

KV bỏ phiếu số 5

Trụ sở BQL Khu phố 6

 

6

KV bỏ phiếu số 6

Đình Mỹ Nghĩa

 

7

KV bỏ phiếu số 7

Trụ sở BQL Khu phố 9

 

XII

Phường Đông Hải

1

KV bỏ phiếu số 1

Trụ sở BQL Khu phố 1

 

2

KV bỏ phiếu số 2

Trường Tiểu học Đông Hải 3

 

3

KV bỏ phiếu số 3

Trường THCS Đông Hải

 

4

KV bỏ phiếu số 4

Trường Tiểu học Đông Hải 1

 

5

KV bỏ phiếu số 5

Trường Tiểu học Đông Hải 2

 

6

KV bỏ phiếu số 6

Nhà tránh trú bão Khu phố 7

 

7

KV bỏ phiếu số 7

Trạm Biên phòng (Khu phố 10)

 

8

KV bỏ phiếu số 8

Nhà tránh trú bão Khu phố 11

 

9

KV bỏ phiếu số 9

Trường Tiểu học Phú Thọ (cũ)

 

XIII

Phường Mỹ Hải

1

KV bỏ phiếu số 1

Trụ sở UBND phường Mỹ Hải

 

2

KV bỏ phiếu số 2

Trường Tiểu học Mỹ Hải

 

3

KV bỏ phiếu số 3

Trường Mẫu giáo Mỹ Hải (Khu phố 3)

 

4

KV bỏ phiếu số 4

Đình Mỹ Thành

 

5

KV bỏ phiếu số 5

Trụ sở BQL Khu phố 5

 

XIV

Phường Mỹ Bình

1

KV bỏ phiếu số 1

Trường Mẫu giáo Mỹ Bình (cũ)

 

2

KV bỏ phiếu số 2

Trường Mẫu giáo Vành Khuyên (cơ sở 2)

 

3

KV bỏ phiếu số 3

Trường TH- THCS Lê Đình Chinh (cơ sở 1)

 

4

KV bỏ phiếu số 4

Hội trường UBND phường Mỹ Bình

 

5

KV bỏ phiếu số 5

Trường Tiểu học Mỹ Bình

 

6

KV bỏ phiếu số 6

Hội trường Lữ đoàn Đặc công 5

 

7

KV bỏ phiếu số 7

Trụ sở Công an tỉnh

 

XV

Phường Văn Hải

1

KV bỏ phiếu số 1

Trường Mẫu giáo Văn Hải

 

2

KV bỏ phiếu số 2

Trụ sở BQL Khu phố 2

 

3

KV bỏ phiếu số 3

Trường Tiểu học Văn Hải 4

 

4

KV bỏ phiếu số 4

Trường Tiểu học Văn Hải 1

 

5

KV bỏ phiếu số 5

Trụ sở BQL Khu phố 5

 

6

KV bỏ phiếu số 6

Trường TH-THCS Lê Đình Chinh (cơ sở 2)

 

7

KV bỏ phiếu số 7

Trường Tiểu học Văn Hải 2

 

XVI

Xã Thành Hải

1

KV bỏ phiếu số 1

Trường Mẫu giáo Vàng Anh (Cơ sở Thôn Tân Sơn 1).

 

2

KV bỏ phiếu số 2

Trường Tiểu học Thành Hải 1 (Thôn Tân Sơn 2)

 

3

KV bỏ phiếu số 3

Trường Tiểu học Thành Hải 2 (Thôn Công Thành).

 

4

KV bỏ phiếu số 4

Trụ sở BQL Thôn Thành Ý

 

5

KV bỏ phiếu số 5

Trường Tiểu học Thành Hải 1 (cơ sở 2 - Thôn Cà Đú).

 

 

TỔNG

106 Khu vực bỏ phiếu

 

Ngọc Hương