Nghị quyết số 21 công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xem chi tiết tại đây