Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố PR-TC, huyện Ninh Hải, huyện Thuận Bắc

DON VI BAU CU SO 1.pdf
559 NQ-HĐBCQG.pdf