Thành phố PRTC với kết quả đạt được trong chỉnh trang đô thị sau 5 năm thực hiện nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ thành phố

Thành phố PRTC là đô thị ven biển miền Trung, nằm trong vùng kinh tế Nha Trang – Cam Ranh – Ninh Thuận và vùng kinh tế khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên. Vị trí đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố PRTC có nhiều cơ hội giao lưu, phát triển toàn diện và trở thành đầu mối giao thông, thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh Ninh Thuận. Là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của cả tỉnh, những năm qua, thành phố PRTC luôn được sự quan tâm đầu tư của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về mọi mặt. Kinh tế phát triển đúng hướng, các chính sách an sinh xã hội luôn được chú trọng, quốc phòng – an ninh cơ bản được giữ vững. 5 năm qua (giai đoạn 2016 – 2020), từ nguồn vốn đầu tư toàn xã hội 20.687 tỷ đồng, tăng bình quân 11,16%/năm, thành phố đã tập trung đầu tư các công trình theo quy hoạch xây dựng đô thị theo hướng đạt các tiêu chí đô thị loại II về hạ tầng đô thị, trọng tâm là đầu tư các công trình giao thông, thoát nước, cây xanh và các công trình văn hóa xã hội có quy mô lớn, tạo dấu ấn, diện mạo mới cho đô thị loại II và chỉnh trang đô thị để xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm khang trang, sạch, đẹp theo hướng văn minh đô thị.

Ngoài việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, thành phố đã và đang tập trung huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị và mở rộng không gian đô thị. Nguồn vốn được đầu tư cho kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị trên 5.000 tỷ đồng, hạ tầng giao thông được đầu tư 820 tỷ đồng, hạ tầng giáo dục - y tể 1.267 tỷ đồng, hạ tầng công nghiệp - Thương mại dịch vụ gần  3.500 tỷ đồng, hạ tầng xã hội: 626 tỷ đồng và đầu tư của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trên 8.800 tỷ đồng.

Đối với các dự án thành phố trực tiếp đầu tư, với tổng nguồn vốn khoảng 314 tỷ đồng, thành phố đã tập trung đầu tư hệ thống chiếu sáng, thoát nước cục bộ, vệ sinh môi trường, xây dựng công viên, trồng cây xanh, xây dựng mới và nâng cấp trụ sở làm việc, hoàn thiện hạ tầng các khu dân cư Mương Cát, Phước Mỹ, tái định cư…Kết quả, đến nay 90% đường nội phường, đường giao thông liên phường nhà nước thanh toán tiền điện, nhân dân đầu tư hệ thống chiếu sáng ở các phường, xã; 100% đường giao thông đô thị có hệ thống chiếu sáng và 85% đường nội phường, nội thôn có hệ thống chiếu sáng. Đã hoàn thành hệ thống chiếu sáng đạt chuẩn tối đa của đô thị loại II. Hệ thống thoát nước đô thị được đầu tư, cơ bản đã giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ ở tất cả các phường như Đạo Long, Phủ Hà, Phước Mỹ, Mỹ Hải, Mỹ Đông, Mỹ Hương; Nâng cấp cải tạo tuyến kè K1 phường Đông Hải, đã hoàn thành mục tiêu thoát nước cục bộ đạt chuẩn Đô thị loại II. Đã hoàn thành bê tông hóa nội phường đạt chuẩn tối đa của đô thị loại II; Hoàn thành đưa vào sử dụng trụ sở làm việc phường Đông Hải, xã Thành Hải, nâng cấp sửa chữa Trung tâm bồi dưỡng chính trị, khối liên cơ quan của thành phố. Hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc thôn, khu phố của các phường, cơ bản mở rộng nâng cấp các cơ sở làm việc củaa thành phố phù hợp với sự phát triển của thành phố đô thị loại II.

Đối với các thành phần kinh tế, trong những năm qua, thành phố đã tập trung thu hút các dự án đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ như: đầu tư mở rộng nhà máy bia 50 triệu lít/năm, nhà máy chế biến tôm, nhà máy sản xuất sợi và chỉ, nhà máy sản xuất bao bì nhựa, nhà máy rượu vang nho, nhà máy may công nghiệp, nhà máy sản xuất chế biến nha đam, nhà máy chế biến hạt điều và sản xuất máy chế biến nông sản, nhà máy may công nghiệp; Khu du lịch Hoàn Mỹ; Khu khách sạn du lịch nghỉ dưỡng Điện lực; Khu du lịch biển Hoàng Anh, Sunbay Park Hotel Resort; Các khu dân cư Khu đô thị mới Đông Bắc (Kl), khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (K2), Nhà ở xã hội Phú Thịnh, Nhà ở xã hội D7 - D10,... Đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang. Các ngành dịch vụ như: bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, dịch vụ vận tải,... được đầu tư mở rộng phát triển thị phần, góp phần làm tăng năng lực sản xuất mới, đẩy nhanh tốc độ tăng trường và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố với nguồn vốn đầu tư khoảng 14.245 tỷ đồng.

        Nhìn chung, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 16/8/2016 cùa Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố PRTC về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, giai đoạn 2016 - 2020, hạ tầng đô thị thành phố được đầu tư tích cực, nhiều công trình để lại dấu ấn trong lòng cán bộ và Nhân dân thành phố, bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, cơ bản đạt 51 tiêu chí đô thị loại II, trong đó có 39 tiêu chí đạt và vượt mức tối đa quy định. Đây vừa là niềm tự hào vừa là động lực thúc đẩy tinh thần hăng say lao động, tạo đà cho cán bộ và Nhân dân thành phố PRTC thi đua hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng giai đoạn 2020 - 2025, quyết tâm hoàn thành những tiêu chí đô thị loại II còn thiếu và chưa đạt trong 5 năm tiếp theo./.
                                                                                                                                                  

Thanh Tâm