Thành phố PRTC từng bước xây dựng đô thị văn minh

           Đảng bộ thành phố đã tập trung xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm đúng mức. Công tác vận động quần chúng, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra giám sát nhằm tăng cường kỷ cương kỷ luật trong Đảng luôn được duy trì. Chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng từng bước đi vào chiều sâu. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng ở cơ sở.

            Kinh tế thành phố 5 năm qua tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 11,25%/năm. Ngành Thương mại - dịch vụ tăng trưởng bình quân 11,96%/năm, chiếm tỷ trọng 63% cơ cấu kinh tế thành phố; từng bước phát triển trở thành trung tâm thương mại dịch vụ du lịch của tỉnh. Hàng hóa ngày càng đa dạng, phong phú về chủng loại, giá cả và kèm theo các chương trình khuyến mại được thực hiện thường xuyên cùng với thưc hiện các giải pháp mở rộng mạng lưới tiêu thụ và giảm tối đa khâu trung gian của các nhà sản xuất, phân phối cùng với việc thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hóa. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ hàng năm đạt mức 17.000-20.000 tỷ đồng, tăng bình quân 15,25%/năm. Số cơ sở sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố phát triển nhanh về sổ lượng và năng lực kinh doanh. Trong 5 năm (từ năm 2016 đến năm 2020) có khoảng 2.690 cơ sở hộ kinh doanh đăng ký hoạt động, trong đó, ngành thương nghiệp chiếm 42,3%, khách sạn nhà hàng chiếm 22,3%, các loại hình dịch vụ khác chiếm 35,4% với tổng vốn đăng ký hoạt động trên 863 tỷ đồng. Ngành du lịch, dịch vụ tăng trưởng bình quân 17,35%/năm. Nhiều dự án du lịch quy mô lớn được đầu tư nhằm khai thác tiềm năng lợi thế về du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch hội thảo, hội nghị được hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ du khách trong và ngoài nước. Hệ thống các khách sạn nhà hàng, khu nghỉ dưỡng không ngừng phát triển từ 3.015 cơ sở năm 2015 đến nay trên địa bàn đã có 4.348 cơ sở đủ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo quy mô khu vực và cả nước. Mỗi năm, thành phố đón từ 1,4 -1,5 triệu lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 750-880 tỷ đồng. Đây là những khởi sắc rất đáng mừng cho ngành du lịch của thành phố cũng như tạo đà cho các thành phần kinh tế của thành phố mạnh dạn đầu tư, phát triển đa dạng lĩnh vực kinh tế đầy tiềm năng của thành phố.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng của thành phố tăng trưởng bình quân 12%/năm, góp phần giải quyết cho khoảng 20.000-21.500 lao động của tỉnh. Các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng phát triển kinh tế và hạ tầng các khu đô thị, khu dân cư tiếp tục được đầu tư đã góp phần tạo ra giá trị lớn cho ngành xây dựng trên địa bàn thành phố, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 13,3%/năm.

Riêng Đối với ngành nông nghiệp, công tác phổ biến, nhân rộng các mô hình sản xuất có bước chuyển biến tốt, được nông dân quan tâm, mạnh dạn thay đổi tập quán chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng giá trị sản phẩm trên diện tích đất nông nghiệp. Nhờ vậy tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4,59%/năm. Giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha diện tích đất canh tác nông nghiệp năm 2020 đạt 250 triệu đồng, tăng gấp 1,38 lần so với năm 2015.

Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 03/11/2006 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển giai đoạn 2006- 2010 và định hướng đến năm 2020, thành phố PRTC đã đẩy mạnh phát triển ngành khai thác thủy sản theo hướng vươn ra khơi xa, gắn đánh bắt khai thác với bảo vệ tài nguyên môi trường và bảo vệ an ninh vùng biển, đồng thời đầu tư phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, đạt tốc độ tăng trưởng ngành thủy sản bình quân 4,64%/năm, chiếm tỉ trọng 2,4% trong cơ cấu kinh tế thành phố. Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 và Nghị định 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67 một số chính sách phát triển thủy sản đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân thành phố được hỗ trợ đầu tư đóng mới, cải hoán 25 tàu thuyền công suất trên 16.000 CV, góp phần nâng cao năng lực đánh bắt của ngành thủy sản theo chiều sâu, tăng số thuyền có công suất lớn, trang bị đa dạng các nghề có khả năng đánh bắt dài ngày và hoạt động quanh năm trên biển. Hiện thành phố có 494 chiếc với tổng công suất 98.000 CV, công suất bình quân 198 CV/thuyền. Sản lượng khai thác hàng năm đạt khoảng 14.000-15.000 tấn thủy sản các loại.

Song hành với phát triển kinh tế, hệ thống công trình hạ tầng đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị, thành phố cũng đã và đang ra sức hoàn thiện. 5 năm qua (giai đoạn 2016 – 2020), từ nguồn vốn đầu tư toàn xã hội 20.687 tỷ đồng, tăng bình quân 11,16%/năm, thành phố đã tập trung đầu tư các công trình theo quy hoạch xây dựng đô thị theo hướng đạt các tiêu chí đô thị loại II về hạ tầng đô thị, trọng tâm là đầu tư các công trình giao thông, thoát nước, cây xanh và các công trình văn hóa xã hội có quy mô lớn, tạo dấu ấn, diện mạo mới cho đô thị loại II và chỉnh trang đô thị để xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm khang trang, sạch, đẹp theo hướng văn minh đô thị, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, cơ bản đạt 51 tiêu chí đô thị loại II, trong đó có 39 tiêu chí đạt và vượt mức tối đa quy định

Về lĩnh vực văn hoá - xã hội phát triển khá toàn diện, đáp ứng cơ bản yêu cầu phục vụ đời sống nhân dân. Hệ thống trường lớp tiếp tục được đầu tư nâng cấp, xây mới, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, nhất là vùng biển, nông thôn. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các cấp đều đạt chuẩn theo quy định. Tình trạng học sinh bỏ học, bạo lực học đường đã được khắc phục. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học trung học cơ sở tăng hàng năm.  Cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành y tế được quan tâm đầu tư, nâng cấp cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế về chuyên môn, chú trọng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện tốt chủ trương tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 15/16 phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đẩy mạnh. Thực hiện tốt việc bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn các công trình có giá trị lịch sử, văn hoá, công trình kiến trúc đã được xếp hạng. Công tác xã hội hóa trên lĩnh vực thể dục - thể thao cũng phát triển mạnh mẽ, đã huy động được nhiều nguồn lực của các tổ chức, cá nhân tham gia, góp phần duy trì và phát triển phong trào rèn luyện, nâng cao sức khỏe cộng đồng trên địa bàn thành phố. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có hơn 150 điểm tập thể dục thể thao với đầy đủ các loại hình, môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi như: sân bóng đá mini, quần vợt, cầu lông, yoga, thể hình và võ thuật…đã cơ bản đáp ứng cho nhu cầu luyện tập thể dục thể thao ngày càng cao của nhân dân.

Các chính sách an sinh xã hội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ và kịp thời, hỗ trợ vay vốn ưu đãi, xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo “an cư lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,62% và hộ cận nghèo còn 3,63% vào cuối năm 2020. 100% hộ thoát nghèo không tái nghèo và 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. UBND thành phố rất quan tâm chỉ đạo các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức hội nghị tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước cho người lao động, tạo cơ hội cho người lao động tham gia nâng cao tay nghề, tìm kiếm việc làm phù hợp và mạnh dạn đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, tăng thu nhập cho bản thân, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra.

             Đảm bảo quốc phòng – an ninh cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ và Chính quyền thành phố tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương đặc biệt chú trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phát triển kinh tế phải đi đôi với hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng và giữ vững trật tự an toàn xã hội. Thành phố luôn là đơn vị dẫn đầu của tỉnh trong công tác giao quân hằng năm. Đi đôi với công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an thành phố thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm và các tai tệ nạn xã hội trong nhân dân, góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm 2021 – năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố PRTC lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tầm vóc và vị thế của thành phố đã được khẳng định. Môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn cùng với chủ trương xây dựng tỉnh nhà trở thành điểm đến của cả nước sẽ đem lại thời cơ thu hút đầu tư phát triển cho thành phố. Tuy nhiên, tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến bất thường; an ninh trật tự, hoạt động chống phá các thế lực thù địch luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Mặt khác, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, đã ảnh hưởng nhất định việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.. Trước những khó khăn và thách thức đó đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố quyết tâm hơn nữa trong tiến trình xây dựng và phát triển thành phố đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, hướng tới xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh, an toàn và thân thiện cũng như quyết tâm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy PRTC về Phát triển ngành thương mại - dịch vụ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, cốt lõi là phát triển đô thị du lịch giai đoạn 2021 – 2025”./.

Thanh Tâm