Thành phố PRTC đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm

Những năm qua, công tác trực sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh phòng chống tội phạm luôn được các đơn vị vũ trang của thành phố tăng cường với quyết tâm không để xảy ra phức tạp về ANTT. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thời gian qua cơ bản được giữ vững; phạm pháp hình sự được kiềm chế, vụ việc liên quan đến ANTT được giải quyết ngay tại cơ sở, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tấn công trấn áp tội phạm được phát huy.

Tuy nhiên, qua thống kê của công an thành phố, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, mức độ phạm tội ngày càng tinh vi, nhất là tội phạm về trật tự xã hội. Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệt nạn xã hội và xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố PRTC vừa triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm năm 2021 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp giữ phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Chỉ thị số 36, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiển soát ma túy, hướng tới mục tiêu: “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh”.

Riêng với lực lượng Công an thành phố tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, nhất là triển khai các phương án phòng chống đua xe trái phép, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGT trong năm 2021. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm và các tai tệ nạn xã hội trong nhân dân. Đề nghị nhân dân kịp thời phát hiện, tố cáo cho chính quyền địa phương và lực lượng công an về các sự việc có liên quan đến an ninh trật tự, góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phấn đấu năm 2021 giảm ít nhất 5% số vụ tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2020, khám phá 75% vụ án, 90% án đặc biệt nghiêm trọng, thụ lý 100% tin tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; Giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người đặc xá, chấp hành xong hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện dưới 15%; Bắt giữ, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã hiện có và 50% đối tượng truy nã mới phát sinh; Chuyển hóa thành công ít nhất 60% địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội...

Thanh Tâm