Nữ công nhân viên chức lao động thành phố PRTC tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Xác định phong trào trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” có ý nghĩa quan trọng trong việc động viên lao động nữ phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, những năm qua, Ban nữ công CĐCS các cấp từ thành phố đến cơ sở đều có những hoạt động thiết thực thu hút chị em phụ nữ tham gia, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của lực lượng đoàn viên nữ trên tất cả các lĩnh vực công tác, xã hội và gia đình, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại vừa giỏi giang, vừa đảm đang, đủ sức gánh vác việc nước lẫn việc nhà.

Có thể nói phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã rở thành nét đẹp truyền thống trong nữ công nhân, viên chức lao động, đã tác động mạnh mẽ đến phong trào CNVCLĐ thành phố. Thông qua phong trào, công đoàn các cấp đã quan tâm hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn là nữ, đặc biệt, lực lượng này có đủ năng lực, trình độ và nhiệt tình, từ đó tích cực tham mưu BCH công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, giám đốc doanh nghiệp phổ biến các Chủ trương, Nghị quyết của Đàng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến đoàn viên công đoàn, nâng cao nhận thức của người lao động, giúp họ xác định mục tiêu phấn đấu, ra sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thông qua phong trào, nữ CNVCLĐ đã thật sự trưởng thành trong công tác, trong lao động sản xuất, học tập và vươn lên làm chủ bản thân, gia đình, xã hội. Nhiều nữ CNVCLĐ đã trở thành những nhà quản lý, những người sản xuất giỏi và giữ những trọng trách trong xã hội và là cơ sở, nền tảng trong việc ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, tích cực nuôi con khoẻ dạy con  ngoan và xây dựng gia đình ấm no - hạnh phúc. Hàng năm có từ 88 - 90% CĐCS tổ chức cho nữ CNVCLĐ đăng ký và bình xét phong trào hai giỏi. Kết quả trong 5 năm qua có 540 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân đạt danh hiệu thi đua được các cấp, các ngành khen thưởng.

            Ngoài ra, phong trào đạt được những hiệu quả thiết thực, LĐLĐ thành phố PRTC cũng đã thành lập Câu lạc bộ nữ công, trong đó, cán bộ làm công tác nữ công ở các công đoàn cơ sở là nòng cốt. Tại đây, các thành viên nữ đã có dịp trao đổi thông tin, trao dồi kỷ năng làm công tác nữ công tại địa phương, đơn vị mình, đồng thời mỗi thành viên câu lạc bộ trở thành một tuyên truyền viên tích cực đưa các chính sách mới đến với lao động nữ tại cơ quan, đơn vị và tích cực vận động công nhân viên chức lao động tại đơn vị hưởng ứng các quỹ đến ơn đáp nghĩa, quỹ vì trẻ thơ, quỹ mái ấm công đoàn…góp phần thực hiện tốt chế độ an sinh xã hội của thành phố trong những năm qua.

Những kết quả đạt được ngày càng khẳng định: phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động thành phố đã phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nữ công nhân, viên chức lao động, là chủ trương đúng, phù hợp với yêu cầu công tác vận động quần chúng của Đảng, nhất là đối với giới nữ. Vì vậy, trong thời gian tới, phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” vừa là mục tiêu, vừa là động lực tập hợp nữ công nhân viên chức lao động tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới./.

Thanh Tâm