• Chiều ngày 9/8, tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 6 HĐND tỉnh gồm: ông Trần Hải, tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận; Bà Phạm Thị Sen, Ủy viên Thường trực UBMTTQVN Tỉnh Ninh Thuận. Tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 1 HĐND thành phố PR-TC gồm: ông Kiều Như Nguyên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Bà Trần Thị Hường, Thành ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố; ông Trịnh Xuân Khải, thành ủy viên, Trưởng Ban pháp chế HDND thành phố; ông Võ Xuân Hà, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố; ông Mai Gia Bảo, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Tháp Chàm đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Bảo An.

  • Sáng ngày 10/8, tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh gồm đồng chí Châu Thị Thanh Hà – UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố PRTC; bà Phạm Thị Kim Hường - Phó Giám đốc sở VHTT và Du lịch; ông Lê Kim Hiệp - Phó Ban pháp chế HĐND tỉnh cùng các vị đại biểu HĐND thành phố, đơn vị bầu cử số 8 gồm ông Võ Qquang Trung – UVTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng BCH QS thành phố; ông Trần Thanh Minh - UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Bình; ông Lê Hoài Nam – Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố và ông Trần Ngọc Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Văn Hải đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri phường Văn Hải.

  • Sáng ngày 9/8, tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 6 HĐND tỉnh gồm: ông Trần Hải, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; Bà Phạm Thị Sen, Ủy viên Thường trực UBMTTQVN Tỉnh Ninh Thuận. Tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 1 HĐND thành phố PR-TC gồm: ông Kiều Như Nguyên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Bà Trần Thị Hường, Thành ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố; ông Trịnh Xuân Khải, Thành ủy viên, Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố; ông Võ Xuân Hà, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố; ông Mai Gia Bảo, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Tháp Chàm đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Đô Vinh.

  • Chiều ngày 8/8, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Trần Minh Lực, UVTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh cùng các vị đại biểu đơn vị cầu cử số 7 HĐND tỉnh gồm ông Lê Quyện - Phó Giám đốc Sở tư pháp; bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Phó hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An; Ông Nguyễn Thanh Hải - Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh và bà Phan Phương Uyên - Trưởng phòng tổ chức - hành chính Trung tâm Khuyến nông tỉnh cùng tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 7 HĐND Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm gồm ông Đặng Quốc Thịnh, UVTV Thành ủy, Trưởng ban tổ chức, kiêm trưởng phòng nội vụ Thành phố; ông Trần Quốc Huy, Trưởng ban kinh tế xã hội HĐND thành phố, ông Nguyễn Phương Nhân, Bí Thư Thành Đoàn và ông Mai Mạnh Hùng, Phó đồn trưởng biên phòng Đông Hải đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Mỹ Hải. Cùng dự có đồng chí Trần Minh Thái, UVTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố.

  • Sáng ngày 08/8, tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh gồm đồng chí Trần Minh Lực - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Ông Lê Quyện - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp; bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An; Ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng Tổng hợp, Ban dân vận Tỉnh ủy và bà Phan Phương Uyên - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; Trung tâm Khuyến nông tỉnh, cùng các vị đại biểu HĐND thành phố, đơn vị bầu cử số 8 gồm ông Trần Thanh Minh - UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Bình; ông Lê Hoài Nam – Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố và ông Trần Ngọc Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Văn Hải đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri phường Mỹ Bình.

10 người đang online
°