Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1574/UBND-TH 16/05/2022 V/v giám sát dịch Covid-19 và tạm dừng khai báo y tế nội địa trong giai đoạn mới của dịch bệnh Covid-19.
160/BC-UBND 16/05/2022 BÁO CÁO Kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (từ ngày 06/5/2022 đến ngày 12/5/2022)
1552/UBND-TH 13/05/2022 Thực hiện Thông báo số 120/TB-VPUB ngày 08/5/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tại phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022.
1551/UBND-TH 13/05/2022 Thực hiện Thông báo số 123/TB-VPUB ngày 10/5/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.
158/BC-UBND 13/05/2022 Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 năm 2022
1566/UBND-VHTT 13/05/2022 V/v tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
1932/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp phường, xã trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (tính đến 17 giờ 00 ngày 12/5/2022)
1561/UBND-KT 13/05/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 127-CTr/TU ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy.
247/KH-UBND 13/05/2022 Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
1554/BCĐ 13/05/2022 V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025
1568/UBND-CA 13/05/2022 V/v khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
490-505/TB-UBND 12/05/2022 Các thông báo cưỡng chế đợt 3
1540/UBND-LĐTBXH 12/05/2022 V/v thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp.
154/BC-UBND 12/05/2022 Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
157/BC-UBND 12/05/2022 Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch 03-KH/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch 99-KH/TU của Tỉnh ủy; Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
1 2 3 4 5 6    
1 người đang online
°