Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

NQ V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

NQ V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2022

Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội thành năm 2022

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2022 HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất của TP. PRTC, tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp Trụ sở UBND phường Mỹ Bình

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp Trụ sở UBND phường Kinh Dinh

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp Trụ sở UBND phường Tấn Tài

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp trụ sở UBND phường Mỹ Hương

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo bó vỉa, vỉa hè khu vực Quảng trường – Tượng đài

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm văn hóa xã Thành Hải

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự thành phố (hạng mục sửa chữa khu nhà ở chỉ huy và khu ở cán bộ)

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp sửa chữa trường lớp học …

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng khu dân cư hai bên đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Minh Khai

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng khu dân cư Xóm Lở Bảo An (giai đoạn 2)

3 người đang online
°