Về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách từ nguồn vốn tài trợ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Công viên biển Bình Sơn (khu 4,575 ha)

Đăng ngày 29 - 08 - 2023
Lượt xem: 25
100%

 


BC 37(29.08.2023_15h20p23)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết luận của HĐND thành phố tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động HĐND thành phố khoá XII,...(05/12/2023 1:54 CH)

Về việc đăng ký nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026(30/11/2023 2:26 CH)

KỲ HỌP THỨ 14, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PRTC KHÓA XII(24/11/2023 5:24 CH)

BÁO CÁO THẨM TRA Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách thành phố năm 2023(24/11/2023 8:40 SA)

BÁO CÁO THẨM TRA Đề nghị phê duyệt Phương án phân bổ bổ sung, điều chỉnh kinh phí sự nghiệp và...(24/11/2023 8:39 SA)

55 người đang online
°